Gåvor till anställda – vilka regler och undantag gäller?

Vill du ge en gåva till dina anställda från ditt företag? Då kan den anställde förmånsbeskattas för gåvobeloppet, men det finns undantag från Skatteverkets huvudregel. Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor är gåvor som kan vara skattefria för den anställde och avdragsgill för företaget. Har du svårt att bedöma om en gåva ska vara skattefri? Vi på Innecta finns alltid tillgängliga för rådgivning Enligt Skatteverkets huvudregel är gåvor från en arbetsgivare till en anställd skattepliktiga för den anställde, eftersom det inte hör till ordinarie lön eller ersättning. Julgåvor, minnesgåvor och jubileumsgåvor kan vara undantag från denna huvudregel och blir i sådana fall skattefria för den anställde. Den som driver eget aktiebolag räknas också som anställd i sitt eget bolag, varpå reglerna om skattefria gåvor gäller även för den. Detta är oberoende av om det finns fler anställda i aktiebolaget eller om det är ett enmansbolag. Gåvor till anställda får inte heller överstiga ett specifikt belopp för att undantag från huvudregeln fortfarande ska gå att göra. Marknadsvärdet inklusive moms får inte överstiga ett visst belopp. Detta gränsbelopp varierar beroende på vilken typ av gåva det rör sig om.

Vad innebär skattefria gåvor till anställda för arbetsgivaren?

Om en gåva till en anställd inte är skattepliktig för den anställde innebär det att du som arbetsgivare inte heller behöver betala arbetsgivaravgifter på gåvorna. Men tänk på att gåvobeloppet inte får överstiga gränsbeloppen, som för en julgåva är 500 kronor inklusive moms. Om gränsbeloppet överstigs, oavsett med hur mycket, är gåvan inte längre skattefri för den anställde och arbetsgivaren behöver således betala arbetsgivaravgifter på hela beloppet. En skattefri gåva till en anställd är alltid avdragsgill så länge den är skattefri för den anställde, men om gränsbeloppet överstigs är det inte längre en avdragsgill utgift. Med andra ord är det av yttersta vikt att hålla koll på vilka gränsbelopp som gäller för gåvor till anställda.

Gåvor till anställda 2021

Gåvobeloppen varierar beroende på vilken gåva det rör sig om. Tänk på att detta är gränsbelopp, vilket i praktiken innebär att hela gåvan måste beskattas om värdet överstiger det angivna beloppet. För att en gåva till en anställd ska vara en avdragsgill utgift för företaget krävs alltså att värdet understiger följande belopp:

Julgåva till anställda

En julgåva är skattefri om marknadsvärdet understiger 500 kronor inklusive moms. Övriga krav för att gåvan ska räknas som julgåva är att gåvan ges till en större grupp av anställda.

Jubileumsgåva till anställda

En jubileumsgåva är skattefri om marknadsvärdet understiger 1 500 kronor inklusive moms. En sådan gåva kan ges till en anställd tidigast när företaget firar 25 år och får inte ges oftare än i 25-årsintervaller.

Minnesgåva till anställda

En minnesgåva är skattefri om marknadsvärdet understiger 15 000 kronor inklusive moms. Skatteverket kräver att den anställde har varit varaktigt anställd (minst sex år) och det är vid tre olika scenarion möjligt att dela ut den här gåvan utan att den anställde ska förmånsbeskatta den: • Den anställde har en jämn födelsedag på minst 50 år. • Den anställde har varit anställd på företaget i minst 20 år. • När medarbetarens anställning upphör på företaget. Minnesgåvor kan maximalt delas ut vid två tillfällen till samma anställd inom ett företag. Ett av tillfällena måste i sådana fall vara i samband med att anställningen upphör.

Tillfällig skattefrihet för gåvor till anställda 2021

Skatteverket har bekräftat att det under perioden 1 januari – 31 december 2021 gäller en tillfällig skattefrihet för gåvor. Den anställde kommer inte att förmånsbeskattas för gåvor från sin arbetsgivare om det totala värdet inte överstiger 2 000 kronor. Denna summa är utöver de möjligheter till skattefria gåvor som har funnits tidigare, det vill säga eventuella julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor.

Pengar kan aldrig vara en skattefri gåva till anställda

En gåva som inte överstiger gränsbeloppet kan egentligen vara precis vad som helst. Det enda undantag som finns är pengar, som aldrig kan vara en skattefri gåva. Presentkort och checkar som kan bytas mot pengar räknas också som pengar i det här fallet. Däremot är presentkort som bara kan löses in mot en vara eller tjänst skattefria om värdet på presentkortet inte överstiger gränsbeloppet.

FAQ – vanliga frågor

Vad krävs för att en gåva till en anställd ska vara skattefri? Huvudregeln är att gåvor till anställda inte är skattefria, men det finns tre undantag från huvudregeln. Julgåvor, minnesgåvor och jubileumsgåvor behöver inte förmånsbeskattas av den anställde om gränsbeloppet inte överstigs. Dessa gåvor är också avdragsgilla för arbetsgivaren. Vad krävs för att en gåva till anställd ska vara avdragsgill? Avdragsgilla gåvor får inte ha ett värde som överstiger gränsbeloppen, som kan variera mellan 500 kronor inklusive moms till 15 000 kronor inklusive moms beroende på vad det är för slags gåva. Om inte tillfälliga regler gäller är det bara julgåvor, minnesgåvor och jubileumsgåvor som kan vara avdragsgilla för ett företag. Vad innebär tillfällig skattefrihet för gåvor till anställda 2021? Under perioden 1 januari – 31 december 2021 gäller tillfällig skattefrihet för gåvor till anställda om ett totalvärde på 2 000 kronor inklusive moms. Sådana gåvor är också avdragsgilla för arbetsgivaren. Detta belopp är utöver rådande regelverk kring julgåvor, minnesgåvor och jubileumsgåvor. Kan jag ge pengar som skattefri gåva till anställda? Nej, det är inte tillåtet att ge pengar som skattefri gåva till anställda. Då kommer den anställde behöva förmånsbeskatta för värdet på gåvan, samtidigt som arbetsgivaren måste betala arbetsgivaravgifter på gåvobeloppet. Det är däremot tillåtet att ge presentkort som bara kan bytas in mot varor eller tjänster som skattefri gåva till sina anställda.