Vad är milersättning?
Milersättning är den ersättning som en anställd har rätt till för de bilkostnader som uppstår i samband med tjänsteresor. Oftast baseras ersättningen per körda mil eller ett fast pris per mil. 2023 höjdes det skattefria beloppet till 25 kr/milen, från tidigare 18,50 kr/milen. Det betyder alltså att vid resor med egen bil i tjänsten har du rätt till skattefri ersättning om 25 kr/milen.

Ofta är den verkliga kostnaden mycket högre än 25 kr per körd mil. Exakt hur hög kostnad varierar baserat på omständigheter. Men ett vanligt påslag vid fakturering till kund brukar vara på ungefär 50 kr per mil. Då kommer du i detta fall kunna ta ut 25 kr skattefritt och resterande 25 kr kommer räknas som intäkt i företaget.