INNECTA

Ekonomisk förvaltning

Fastighetsbolag eller bostadsrättsförening? Låt oss sköta din ekonomiska förvaltning!

Innecta erbjuder ekonomisk förvaltning för fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Vi erbjuder en effektiv och bekymmersfri förvaltning där du självklart får en egen kontaktperson, med ett övergripande ansvar för allt som levereras från oss.

De delar som ingår i vår ekonomiska förvaltning är löpande bokföring, årsbokslut, förvaltningsberättelse samt hjälp att upprätta föreningens deklaration, lägenhetsförteckning (ett lagkrav) inklusive signalering av uppsägningstider för lokalhyresgäster.

Innecta kan även hjälpa dig med avisering, hantering av betalningspåminnelser och reskontrahantering, leverantörsbetalningar, löner och arvoden samt kontrolluppgifter till anställda och kontrolluppgifter för lägenhetsförsäljningar.

Vill du bli kontaktad?

Ange dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort