INNECTA

Bokslut

Bokslutet – viktigt för företagets ansikte utåt

Bokslutet är en viktig del i företagets verksamhet. Det lämnar information till företagets omvärld, till exempel leverantörer, banker och kreditinstitut. Bokslutet är också en väsentlig faktor vid bedömning av företagets kreditvärdighet. Innectas redovisningskonsulter utför allt bokslutsarbete enligt god redovisningssed, håller kontakterna med bolagets revisor, ser till att styrelse- och bolagsstämmoprotokoll upprättas och att allt kommer myndigheter tillhanda i rätt tid.

I bokslutet ingår att Innecta upprättar alla nödvändiga bilagor. Bilagor gör det lätt för dig som företagare att själv kunna tolka bokslutet och kunna se vad som ligger till grund för de olika posterna.För aktiebolag ser vi till att upprätta årsredovisning enligt alla lagens regler och normer. När vi sköter den löpande redovisningen blir det naturligt att Innecta fullföljer det uppdraget med att också upprätta ett bokslut. Denna tjänst erbjuder vi självklart även för kunder som under året upprättar sin egen löpande bokföring, men som av någon anledning inte själva vill eller kan fullfölja med bokslut.

Innecta kan även hjälpa till med delårsrapporter, månadsbokslut, bokslutsrapporter och mycket mer

Vill du bli kontaktad?

Ange dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort