Betalar du för hög preliminär skatt? Vill du ändra din preliminära inkomstdeklaration för ditt företag? Det enklaste sättet är att lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration via Skatteverkets e-tjänster. Ditt företags preliminära inkomstdeklaration används som underlag för den preliminära skatt som företaget behöver betala in till Skatteverket under året.

En preliminär inkomstdeklaration är en sammanställning av alla inkomster och avdrag som företaget räknar med att ha under året. Dessa uppgifter blir sedan Skatteverkets underlag när preliminärskatten som företaget ska betala under året beräknas. Om ingen preliminär inkomstdeklaration lämnas in beräknar Skatteverket den preliminära skatten enligt en schablonmetod baserad på föregående beskattningsår.  

Det enklaste sättet att lämna in eller ändra en preliminär inkomstdeklaration är via Skatteverkets e-tjänster. Det är också möjligt att använda blanketten ”Preliminär inkomstdeklaration 2” (för juridiska personer) eller ”Preliminär inkomstdeklaration 1” (för fysiska personer).  Innecta kan också hjälpa till med att upprätta eller ändra en preliminär inkomstdeklaration och ge rådgivning i frågor relaterade till preliminär F-skatt. 

Företagets preliminära skatt betalas in en gång i månadenf till Skatteverket. I samband med årsredovisningen och deklarationen av räkenskapsåret jämförs sedan den inbetalda preliminärskatten under året med den slutliga skatten. Om det finns en differens korrigeras den med en extra inbetalning till Skatteverket, alternativt en utbetalning till företaget om den debiterade preliminära skatten överstigit den slutliga skatten. 

 

Vem ska lämna in en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket?

Alla som ansöker om F-skatt, eller som redan har F-skatt eller särskild A-skatt, behöver lämna in en preliminär inkomstdeklaration. Om den beräknade inkomsten blir större än vad som tidigare har angetts ska den preliminära inkomstdeklarationen ändras. 

 

När är det krav på att lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration?

Om den beräknade inkomsten blir större än vad som angetts kan man behöva skicka in en ny preliminär inkomstdeklaration. Kravet för att ändra den preliminära inkomstdeklarationen är att det är en betydande skillnad mellan den slutliga skatten och den debiterade preliminära skatten, som baserats på den tidigare preliminära inkomstdeklaration som lämnats in. Om det rör sig om en skillnad på cirka 30 procent eller mer är skillnaden betydande enligt Skatteverkets definition. Det behöver dock vara ett prisbasbelopp som lägst i skillnad. 

 

Varför är den preliminära inkomstdeklarationen viktig för ett företag?

Eftersom den preliminära inkomstdeklarationen ligger till grund för den preliminärskatt som betalas in till Skatteverket varje månad är det av flera anledningar viktigt att den är så nära det slutgiltiga resultatet som möjligt. Den som betalar in för mycket preliminärskatt från företaget får en negativt påverkad likviditet, som kan påverka betalningsförmågan i företaget.

Att betala för lite i preliminär skatt riskerar att försätta företaget i en situation med en skatteskuld i slutet av räkenskapsåret. Risken är att detta inte blir uppmärksammat innan årsredovisningen ska färdigställas och att företaget då hamnar i en situation där en större summa behöver betalas in till Skatteverket.

 

 

FAQ – vanliga frågor

 

 

Vad är en preliminär inkomstdeklaration?

En preliminär inkomstdeklaration är en uppskattning av alla inkomster och avdrag under året. Den ligger sedan till grund för den preliminära skatten som ska betalas in varje månad till Skatteverket. 

 

Hur ofta betalar man preliminär skatt?

Som företag betalar man in preliminärskatten en gång i månaden till Skatteverket. Det är den preliminära inkomstdeklarationen för hela året som ligger till grund för hur mycket preliminärskatt som ska betalas in. 

 

Hur lämnar jag in en preliminär inkomstdeklaration?

Du kan skicka in din preliminära inkomstdeklaration direkt till Skatteverket via e-tjänsten på hemsidan, eller med hjälp av blanketterna som också går att hämta via Skatteverkets hemsida.  

 

Ska jag lämna in preliminär inkomstdeklaration för enskild firma?

Ja, även enskilda firmor ska skicka in en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket. Utifrån den beräknas sedan den preliminära skatt som varje månad ska betalas in.

 

« Tillbaka till nyhetsarkivet