Hyra ut kontor till eget aktiebolag – så går du till väga

I takt med den digitala utvecklingens framfart kan allt fler typer av aktiebolag drivas från hemmet. Om du jobbar hemifrån har du möjligheten att låta ditt företag ta en del av bostadens hyra. Detta görs genom att helt enkelt hyra ut en arbetsplats i hemmet till ditt aktiebolag.

Processen är väldigt mycket enklare än vad den är för enskilda näringsidkare som vill göra samma sak. Så länge du uppfyller en handfull kriterier kan du förvandla ditt hemmakontor eller uthus till en arbetsplats med ditt eget aktiebolag som betalande hyresgäst.

Kriterier för att hyra ut kontor till eget aktiebolag

En tumregel när du hyr ut ett rum i din bostad är att du ska förhålla dig till det egna bolaget på samma sätt som du hade gjort om du hade hyrt ut till en extern aktör. Det är alltså inte något du kan göra hur som helst utan det finns ett antal kriterier som behöver uppfyllas när du låter ditt företag betala för en arbetsplats.

Först och främst behöver ett hyresavtal upprättas mellan dig och bolaget, trots att det är du som agerar som båda parter. Poängen med det här är att separera dig som privatperson och ditt bolag som juridisk person. I detta avtal ska det tydligt framgå vilka hyresvillkor det är som gäller. Bland annat ska utrymmets läge och yta finnas med i avtalet.

Skulle det förhålla sig så att du står på ägandet av bostaden tillsammans med någon annan behöver båda stå med i hyresavtalet. Gör ni inte det går det inte att räkna betalningen från bolaget som inkomst av kapital.

Vad gäller själva arbetsytan finns där två viktiga punkter som behöver bockas av. Till att börja med måste ditt aktiebolag ha ett behov av själva rummet. Med andra ord betyder det att företaget inte får ha en annan lokal som hade kunnat användas för att driva verksamheten.

Den andra punkten gäller hur själva ytan ser ut och var den är belägen. För att kunna hyra ut till ditt eget aktiebolag måste utrymmet vara särskilt avgränsat. Ett avgränsat utrymme kan till exempel vara ett hemmakontor, uthus, garage eller förråd. Du kan så att säga inte hyra ut en plats vid köksbordet.

Skälig och marknadsmässig hyra

När du hyr ut kontor till eget aktiebolag behöver du – förutom att uppfylla de ovan nämnda kriterierna – även sätta en skälig och marknadsmässig hyra. Övergår du vad som anses vara ett rimligt belopp kommer denna överskjutande del av hyran att beskattas som lön. Du vinner alltså ingenting på att sätta ockerpriser.

Vad som räknas som marknadsmässig och skälig hyra har inget rakt svar. Här behöver du själv undersöka vad som är en rimlig nivå att lägga sig på. Försök att ta reda på vad hyran ligger på för nivå i andra lokaler i det område där du bor. Om du är osäker på hur du ska gå till väga kan du alltid vända dig till oss på Innecta för hjälp.

Beskattning och avdrag kontor hemma aktiebolag

För aktiebolaget fungerar avdrag för hyreskostnaden på samma vis som om man hade hyrt en vanlig kontorslokal. Hela hyran går alltså att göra avdrag för. I rollen som hyresvärd för detta hemmakontor kommer du som privatperson att kapitalbeskattas med 30 procent för hyran.

Intäkterna från den hyra som ditt bolag betalar dig ska sedan redovisas i din privata deklaration. Här skiljer sig uthyrning till ett företag kontra uthyrning till en privatperson genom att du i detta fall inte får dra av schablonavdraget på 40 000 kronor.

Något som du däremot kan dra av för är de höjda kostnadsnivåer som uppstår av att verksamheten drivs i din bostad. Här rör det sig om saker som ökad förbrukning av el, vatten och värme. Vanligen brukar det handla om 1 000 till 3 000 kronor per år.

FAQ

Kan det uthyrda utrymmet nyttjas utanför arbetet?

Nej, för att du ska kunna hyra ut kontor i hemmet till ett eget aktiebolag får inte utrymmet användas till något annat än arbetet. Arbetsplatsen måste vara särskilt avgränsad från bostaden.

Kan man hyra ut kontor till andra aktiebolag?

Ja, det är möjligt att hyra ut kontor till andra aktiebolag. Här gäller exakt samma kriterier som om du hade hyrt ut till ditt eget företag.

Vad räknas som ett reellt behov av lokalen?

Att bolaget har ett reellt behov av att hyra lokalen innebär att man inte har tillgång till liknande utrymme någon annanstans. Du får alltså inte hyra ut till eget aktiebolag om det redan finns en plats att arbeta ifrån.

Dela inlägget, välj plattform!

Facebook
Twitter
LinkedIn