Bokslutet är viktigt

Bokslutet är en viktig del i företagets verksamhet. ⭐ Det lämnar information till företagets omvärld, till exempel leverantörer, banker och kreditinstitut. Bokslutet är också en väsentlig faktor vid bedömning av företagets kreditvärdighet. Vi på Innecta utför allt bokslutsarbete enligt god redovisningssed, håller kontakten med bolagets revisor, ser till att styrelse- och bolagsstämmoprotokoll upprättas och att allt kommer myndigheter tillhanda i rätt tid. 😍

Dela inlägget, välj plattform!

Facebook
Twitter
LinkedIn