Brytpunkter för statlig skatt, lön, pension och grundavdrag 2022

Det är viktigt att hålla koll på brytpunkterna inför 2022.

Som egenföretagare är det viktigt att hålla reda på brytpunkterna. Kom ihåg att beloppsgränserna för aktiebolag varierar från år till år. 2022 har brytgränsen för statlig inkomstskatt exempelvis höjts. Att hålla reda på de olika beloppen är viktigt för att inte betala onödigt mycket i skatt samtidig som man kvalificerar sig till VAB, föräldrapenning och pension på en vettig nivå.

Brytpunkterna är relevanta för många att känna till, men framförallt för den som driver eget aktiebolag är det viktigt att hålla reda på då det kan styra hur mycket lön man bör ta ut från sitt bolag varje månad. För att svara upp mot inflationen korrigeras de olika beloppsgränserna inför varje år och 2022 är inget undantag.

Kontakta oss på Innecta för att få rådgivning kring beloppsgränser och vilka som är relevanta för dig att hålla reda på under 2022. Vi går också igenom det viktigaste du behöver tänka på nedan.

Brytpunkt för statlig skatt 2022 (född 1957 eller senare)

För den som är yngre än 65 år under 2022 är det en lön på 46 242 kronor i månaden som är den största möjliga lönen utan att behöva betala statlig inkomstskatt. Den totala årslönen med endast kommunalskatt uppgår då till 554 900 kronor.

Precis som tidigare betalas 20% i statlig skatt, utöver den vanliga kommunalskatten, på varenda krona över 554 900 kronor på ett år. Det är den här nivån som många egenföretagare siktar på att inte komma över, såvida man inte behöver det för sin K10-blankett. Det är oftast mest skattemässigt fördelaktigt att ta ut lågbeskattad utdelning när man plockat ut lön upp till brytpunkten för statlig inkomstskatt.

Grundavdrag 2022 – belopp och gränser

2022 kan man ha en inkomst på 20 400 kronor utan att behöva betala någon skatt, medan det högsta grundavdraget ligger på 37 200 kronor. Då behöver man tjäna mellan 131 200 – 151 100 på hela året.

Över 151 000 i årsinkomst minskar grundavdraget och för alla med en årsinkomst på 380 200 kronor eller mer blir avdraget 14 200 kronor. I praktiken innebär det att den med en inkomst över 380 200 kronor inte skattar på sina 14 200 första kronor.

Brytpunkt för statlig skatt 2022 (född 1956 eller tidigare)

För den som redan har fyllt 65 år finns det förmånliga skatteregler i form av ett förhöjt grundavdrag och ett fördubblat jobbskatteavdrag. Det gör att man kan tjäna mer utan att behöva betala statlig inkomstskatt. Brytgränsen för pensionärer är helt enkelt högre 2022.

Under 2022 kan den som är över 65 år tjäna upp till 618 700 kronor, eller 51 558 kronor i månaden, utan att behöva betala mer än vanlig kommunalskatt. Precis som för alla andra är det eventuellt överskjutande belopp som beläggs med statlig skatt också.

Grundavdrag 2022 för dig över 65 år

53 600 kronor kan den över 65 år tjäna under 2022 utan att behöva betala någon skatt överhuvudtaget.

Som mest kan man få ett avdrag på 117 500 kronor om man har en inkomst mellan 390 100 – 554 600 kronor under 2022. Det minsta avdraget är på 14 200 kronor för alla som tjänar över 380 200 kronor. Det är samma grundavdrag och beloppsgräns som för personer under 65 år.

Beloppsgräns för pensionsgrundande inkomst

Det är mellan intervallet 20 431 kronor – 572 970 kronor som din allmänna pension beräknas under 2022. Det innebär en maximal månadslön på 47 748 kronor om ambitionen är att nå upp till brytpunkten för pension och maximera den pensionsgrundande delen, som ligger på 18,5% av den totala inkomsten. Det dras också en allmän pensionsavgift på 7%.

Under 2022 blir din maximala pensionsgrundande inkomst i realiteten 532 500 kronor efter avgiften. Tillskottet på den allmänna pensionen blir knappt 100 000 kronor om man slår i taket på den pensionsgrundande delen.

Beloppsgräns för löneväxling 2022

För den som löneväxlar under 2022 och vill göra en beräkning på löneväxling är det beloppsgränsen 572 600 kronor (eller 47 748 kronor i månaden) som gäller för att inte tappa möjligheten att tjäna in maximalt med pengar till din allmänna pension under 2022.

Brytpunkter för enskild firma 2022

För den som driver en enskild firma under 2022 är beloppsgränserna precis samma som för en vanlig löntagare. Schablonavdraget som används för att räkna bort egenavgifterna i din enskilda firma behöver dock tas i beaktande när man ska räkna ut den slutgiltiga skatten för hela året.

Tänk på att det exakta beloppet räknas fram först nästkommande år, och att Skatteverket initialt använder schablonavdraget för att räkna ut din skatt.

FAQ – vanliga frågor och svar

Vilken brytpunkt för statlig skatt på lön gäller 2022?
Din inkomst kan uppgå till 554 900 kronor under hela 2022 utan att du behöver betala statlig inkomstskatt. Om du är över 65 år gammal är beloppsgränsen 618 700 kronor innan du behöver betala statlig skatt på den överskjutande delen.

Hur stor månadslön kan jag ta utan att betala statlig skatt under 2022?
Din månadslön kan maximalt uppgå till 46 242 kronor i månaden om du vill undvika att betala statlig inkomstskatt under 2022. Om du är över 65 år gammal är 51 588 kronor den beloppsgräns som gäller.

Vad är grundavdraget 2022?
Grundavdraget varierar beroende på din inkomst och när du är född, men grundavdraget är 14 200 kronor om man har en årslön på över 380 200 kronor under 2022. Det gäller för samtliga, oavsett om man är över eller under 65 år.

Hur mycket kan jag tjäna utan att betala skatt 2022?
Du kan ha en inkomst på 20 400 kronor under 2022 utan att behöva betala någon skatt, varken kommunal eller statlig sådan. För den som är över 65 år finns möjligheten att tjäna 53 600 kronor utan att behöva skatta.

Vad ska jag ta för lön i mitt aktiebolag 2022?
Din månadslön bör styras av flera olika faktorer, men om du är under 65 år och vill ta maximal lön utan att behöva betala 20% extra i statlig skatt är 46 242 kronor i månaden beloppsgränsen som gäller under 2022. Om du vill maximera din PGI (pensionsgrundande inkomst) är det minst 47 748 kronor i månadslön som krävs.

Vad kostar det mitt aktiebolag om jag tar ut en lön på 46 242 kronor i månaden?
Kostnaden blir 60 771 kronor per månad. Specificerat är det din bruttolön på 46 242 kronor + sociala avgifter på 31,42%.

Hur mycket får jag ut om jag tar en lön på 46 242 kronor per månad från mitt aktiebolag?
Man betalar olika hög kommunal skatt beroende på var i Sverige man bor, men ca 30% uppgår den kommunala skatten på lön till. Du får därmed cirka 32 380 kronor i nettolön om du tar ut månadslön upp till brytpunkten för statlig skatt 2022. Läs mer om de kommunala skattesatserna hos SCB.

Hur bokför jag mitt löneuttag?
Här kommer ett enkelt bokföringsexempel för bokföring av lön i ett företag:

KontoBenämningDebetKredit
1930Bankkonto 32 380
2710Personalskatt 13 882
7221Löner till företagsledare46 262 
2731Avräkning lagstadgade sociala avgifter 14 536
7511Sociala avgifter för löner och ersättningar14 536 

97

Dela inlägget, välj plattform!

Facebook
Twitter
LinkedIn