Ditt ansvar som styrelseledamot

Som styrelseledamot har du ett stort ansvar för att säkerställa att organisationen eller företaget du är involverad i drivs på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.

Här kan du läsa mer om vad som generellt sett innefattar dina ansvarsområden som styrelseledamot. 💡

💡 Beslutsfattande
Du är ansvarig för att fatta beslut som främjar organisationens eller företagets långsiktiga mål och strategier.

💡 Övervakning
Du ska övervaka företagets ledning och dess verksamhet för att se till att det drivs på ett effektivt sätt.

💡 Riskhantering
Du ska identifiera och hantera risker som kan påverka organisationens eller företagets verksamhet.

💡 Laglydnad
Du är ansvarig för att säkerställa att organisationen eller företaget följer alla relevanta lagar och regler.

💡 Ansvarstagande
Du är ansvarig för att säkerställa att organisationen eller företaget tar ansvar för sina handlingar och konsekvenser.

Dela inlägget, välj plattform!

Facebook
Twitter
LinkedIn