Ditt fastighetsbolag i trygga händer: vår ekonomiska förvaltning

Fastighetsbolag eller bostadsrättsförening? Låt oss sköta din ekonomiska förvaltning!
Vi erbjuder en effektiv och bekymmersfri förvaltning där du självklart får en egen kontaktperson, med ett övergripande ansvar för allt som levereras från oss.
De delar som ingår i vår ekonomiska förvaltning är löpande bokföring, årsbokslut, förvaltningsberättelse samt hjälp att upprätta föreningens deklaration, lägenhetsförteckning (ett lagkrav) inklusive signalering av uppsägningstider för lokalhyresgäster. Vi kan också hjälpa dig med avisering, hantering av betalningspåminnelser och reskontrahantering, leverantörsbetalningar, löner och arvoden samt kontrolluppgifter till anställda och kontrolluppgifter för lägenhetsförsäljningar. Se priser på innecta.se/prislista/

Dela inlägget, välj plattform!

Facebook
Twitter
LinkedIn