Ekonomisk förvaltning för bostadsrättsförening 2024

Inför sin stämma behöver en BRF ha lämnat in sin årsredovisning till revisorn senast sex veckor innan. Detta för att revisorn ska hinna utföra en granskning och addera en revisionsberättelse senast tre veckor i förväg. Datumen för dessa deadlines beror på när just din bostadsrättsförening har stämma, vilket ska stå inskrivet i stadgarna.

Vi på Innecta är experter på ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar och bistår med löpande bokföring, avisering, bokslut och upprättande av årsredovisning. Det har sedan förra året skett en rad förändringar som det är viktigt att din förening har koll på. Flera lagändringar har trätt i kraft som bland annat kommer att påverka din BRF:s årsredovisning.

Årsredovisningslagen 2024

Det har skett ändringar i årsredovisningslagen som gäller räkenskapsår med startdatum från och med den 1 januari 2023. Lagändringen gäller bland annat vilka nyckeltal som är obligatoriska att ha med i årsredovisningen. Följande nyckeltal ska nu finnas med:

Årsavgift/kvm
Energikostnader/kvm
Skuldsättning/kvm
Sparande/kvm
Räntekänslighet

Oavsett om man använder K2 eller K3 som redovisningsregelverk finns det dessutom nya föreskrifter gällande förlust. Om resultatet i årsredovisningen visar förlust ska detta förklaras i förvaltningsberättelsen. Dessutom ska BRF:en upprätta en kassaflödesanalys, vilket används för att bedöma ekonomisk hälsa i föreningen.

Höjda avgifter för bostadsrättsföreningar

Med tanke på de senaste årens höjda räntor och ökade inflation kommer många bostadsrättsföreningar att behöva se över sin låneexponering och ekonomiska situation i allmänhet. Stora utmaningar är att vänta, vilket kommer att tvinga många BRF:er att höja sina avgifter.

För att avgöra hur mycket årsavgiften behöver höjas tittar man på nyckeltalet räntekänslighet. Med hjälp av nyckeltalet går det att ta reda på hur många procent avgiften behöver höjas med för att föreningen ska kunna hålla jämna steg med de höjda räntorna.

Lagändring för digitala stämmor

Den 1 januari 2024 trädde en ny lag i kraft som gör det möjligt för en BRF att hålla stämmor digitalt i stället för fysiskt. För att man som bostadsrättsförening ska ha rätt till detta måste det vara angivet i stadgarna. Vi på Innecta hjälper dig med de stadgeförändringar som behövs för att er förening ska ha tillgång till detta alternativ.

Under Covid-19-pandemin infördes en tillfällig lag för att möjliggöra digitala stämmor, men från och med 2024 går detta alltså att ha som en permanent del i hur en BRF väljer att sköta sin verksamhet. Vid händelse av extraordinära omständigheter – som ännu en pandemi – kan en bostadsrättsförening hålla digitala stämmor även om det inte är inskrivet i stadgarna.

Dessutom är det även fortfarande möjligt att hålla hybridstämmor utan att ändringar i stadgarna behöver göras. För att det ska räknas som en hybrid måste själva stämman hållas fysiskt, men med möjligheten att deltagande medlemmar kan medverka digitalt på distans.

Skicka in årsredovisning bostadsrättsförening

Innan en årsredovisning kan skickas in behöver den undertecknas av styrelsen. Här är det viktigt att det är den styrelse som är registrerad hos Bolagsverket som undertecknar dokumentet. Om en styrelsemedlem inte är inskriven kan inte dennes underskrift finnas med i årsredovisningen. Detta går inte att ändra retroaktivt.

Förutom detta har även styrelsen ett ansvar mot revisorn. Tillsammans med årsredovisningen ska det medfölja ett uttalande som är undertecknat av bostadsrättsföreningens styrelse. Detta uttalande går även att skicka in efter att revisorn har fått årsredovisningen.

I granskningen av de dokument som styrelsen har skickat till revisorn sker en bedömning om lagar och föreningens stadgar har efterföljts. Förutom årsredovisningen används även protokoll från styrelsemöten – både från räkenskapsåret och från eventuella möten som skett efter.

Kontakta Innecta i dag så hjälper vi din bostadsrättsförening med allt som har med ekonomisk förvaltning att göra!

Dela inlägget, välj plattform!

Facebook
Twitter
LinkedIn