Förvaltningsberättelse – din vägvisare i bolagets ekonomi

En förvaltningsberättelse ger en översikt över utvecklingen av ett bolags verksamhet, resultat och ställning. Aktiebolag och ekonomiska föreningar, samt vissa handelsbolag ska alltid avsluta räkenskapsåret med ett årsbokslut eller en årsredovisning. En förvaltningsberättelse är en del av årsredovisningen tillsammans med en resultaträkning, en balansräkning och en revisionsberättelse.

  • Innehåll i en förvaltningsberättelse
  • Kommunens namn där bolaget har sitt huvudsäte
  • Viktiga händelser under räkenskapsåret, förutom siffror även beskriven med ord
  • En översikt som är rättvisande över utvecklingen i bolagets verksamhet, ställning och resultat
  • Styrelsens förslag på hur vinst eller förlust ska hanteras
  • Förändringar i eget kapital
  • Förväntad framtida utveckling för bolaget
  • Innehåll i en förvaltningsberättelse

När du upprättar en förvaltningsberättelse ska både siffror och termer beskrivas på ett sätt att läsaren kan förstå innebörden. Det ska också alltid finnas ett förslag till resultatdisposition, dessutom bör bolagets verksamhetsområde finnas med i förvaltningsberättelsen.

Dela inlägget, välj plattform!

Facebook
Twitter
LinkedIn