Gåvor till anställda – vad gäller för coronagåva och julgåva 2022?

Gåvor till anställda 2022.

Vill du ge gåvor till dina anställda från ditt företag? Då kan den anställde behöva förmånsbeskattas för gåvobeloppet, men det finns undantag från Skatteverkets huvudregel. Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor är gåvor som kan vara skattefria för den anställde och avdragsgilla för företaget. Har du svårt att bedöma om en gåva ska vara skattefri? Vi på Innecta finns alltid tillgängliga för rådgivning

Enligt Skatteverkets huvudregel är gåvor från en arbetsgivare till en anställd skattepliktiga för den anställde, eftersom det inte hör till ordinarie lön eller ersättning. Julgåvor, minnesgåvor och jubileumsgåvor kan vara undantag från denna huvudregel och blir i sådana fall skattefria för den anställde. 

Den som driver eget aktiebolag räknas också som anställd i sitt eget bolag, varpå reglerna om skattefria gåvor gäller även i ett enmansbolag. Gåvor till anställda får inte heller överstiga ett specifikt belopp för att undantag från huvudregeln fortfarande ska gå att göra. Marknadsvärdet inklusive moms får inte överstiga ett visst belopp. Detta gränsbelopp varierar beroende på vilken typ av gåva det rör sig om.

Vad innebär skattefria gåvor till anställda för arbetsgivaren?

Om en gåva till en anställd inte är skattepliktig för den anställde innebär det att du som arbetsgivare inte heller behöver betala arbetsgivaravgifter på gåvans värde. Men tänk på att gåvobeloppet inte får överstiga gränsbeloppet, som för en julgåva 2022 är 500 kronor inklusive moms. 

Om gränsbeloppet överstigs, oavsett med hur mycket, är gåvan inte längre skattefri för den anställde och arbetsgivaren behöver således betala arbetsgivaravgifter på hela beloppet. En skattefri gåva till en anställd är alltid avdragsgill så länge den är skattefri för den anställde, men om gränsbeloppet överstigs är det inte längre en avdragsgill kostnad, utan ses som lön. Med andra ord är det av yttersta vikt att hålla koll på vilka gränsbelopp som gäller för gåvor till anställda.

Julgåva till anställda 2022

En julgåva 2022 är avdragsgill för ett företag och skattefri för den anställde om marknadsvärdet understiger 500 kronor inklusive moms. Övriga krav för att gåvan ska räknas som julgåva är att den ges till en större grupp av anställda. Julgåvor ges av företag till anställda i slutet av året, men det är upp till arbetsgivaren om det ska delas ut julgåvor eller inte.

Julgåva 2022 jämfört med tidigare år

2021 var det möjligt för arbetsgivaren att ge julgåvor till anställda till ett värde om totalt 2 500 kronor, inklusive moms. Då kunde man nämligen kombinera den tillfälliga coronagåvan om 2 000 kronor inklusive moms, med den ordinarie julgåvan som även 2021 fick uppgå till 500 kronor inklusive moms. 

Coronagåvor är inte längre möjliga under 2022. Det innebär att alla julgåvor som kostar mer än 500 kronor inklusive moms under 2022 kommer att ses som lön och ingen moms får därmed lyftas av företag. En julklapp till anställda över 500 kronor (inklusive moms) blir alltså inte avdragsgill. Dessutom kommer den anställde att förmånsbeskattas för gåvan. I sådana fall, när värdet överstiger 500 kronor, beskattas hela gåvan och inte bara det belopp som överstiger gränsen.

Övriga gåvor till anställda

Gåvobeloppen varierar beroende på vilken gåva det rör sig om. Tänk på att detta är gränsbelopp, vilket i praktiken innebär att hela gåvan måste beskattas om värdet överstiger det angivna beloppet. För att en gåva till en anställd ska vara en avdragsgill kostnad för företaget krävs alltså att värdet understiger följande belopp:

Jubileumsgåva till anställda

En jubileumsgåva är skattefri om marknadsvärdet understiger 1 500 kronor inklusive moms. En sådan gåva kan ges till en anställd tidigast när företaget firar 25 år och får inte ges oftare än i 25-årsintervaller.

Minnesgåva till anställda

En minnesgåva är skattefri om marknadsvärdet understiger 15 000 kronor inklusive moms. Skatteverket kräver att den anställde har varit varaktigt anställd (minst sex år) och det är vid tre olika scenarion möjligt att dela ut den här gåvan utan att den anställde ska förmånsbeskatta den: 

  • Den anställde har en jämn födelsedag på minst 50 år
  • Den anställde har varit anställd på företaget i minst 20 år
  • När medarbetarens anställning upphör på företaget

Minnesgåvor kan maximalt delas ut vid två tillfällen till samma anställd inom ett företag. Ett av tillfällena måste i sådana fall vara i samband med att anställningen upphör.

Pengar kan aldrig vara en skattefri gåva till anställda

En gåva som inte överstiger gränsbeloppet kan egentligen vara precis vad som helst. Det enda undantag som finns är pengar, som aldrig kan vara en skattefri gåva. Presentkort och checkar som kan bytas mot pengar räknas också som pengar i det här fallet. Däremot är presentkort som bara kan lösas in mot en vara eller tjänst skattefria om värdet på presentkortet inte överstiger gränsbeloppet.

Julgåvor till kunder

Skatteverket anser att julklappar till kunder eller andra gåvor till kunder endast kan vara avdragsgilla för företaget om det handlar om enklare reklamgåvor. Däremot är julgåvor till kunder, eller andra representationsgåvor som ges till kunder i samband med högtidsdagar och helger, inte avdragsgilla. 

För att gåvor till kunder ska vara avdragsgilla krävs att gåvan har en direkt koppling till företagets verksamhet eller vara en enklare present. Ett konkret exempel är kontorsmaterial med företagets logga, som anteckningsblock och kalendrar. För sådana reklamgåvor är gränsen 300 kronor inklusive moms för att gåvan till kunden ska kunna vara avdragsgill.

Är det avdragsgillt att skänka pengar till välgörenhet som företag?

Många företag vill kunna ge en avdragsgill gåva till välgörenhet, men enligt Skatteverket är det inte en avdragsgill kostnad. Detta då det inte anses vara en affärsmässig gåva när företag skänker pengar till välgörenhet. Det är fortfarande möjligt att skänka pengar som företag, men det blir ingen avdragsgill gåva när man valt att skänka pengar från aktiebolag.

Tillfällig skattefrihet (coronagåva) för gåvor till anställda gällde bara 2021

Under 1 januari – 31 december 2021 gällde en tillfällig skattefrihet för gåvor. Den anställde förmånsbeskattades då inte för gåvor från sin arbetsgivare om det totala värdet inte översteg 2 000 kronor. Denna summa var utöver de möjligheter till skattefria gåvor som har funnits i flera år, det vill säga eventuella julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor. Det innebär att en julgåva 2021 kunde uppgå till ett värde av 2 500 kronor och fortfarande vara avdragsgill. 

Det går alltså inte att göra avdrag för en coronagåva 2022.

Exempel: Bokföra julgåva till anställd

I detta exempel ger ett aktiebolag sina fem anställda en värmefilt till ett värde av 500 kr inklusive moms. Beloppet på gåvan understiger gränsbeloppet för gåvor och de anställda behöver därför inte skatta för den. Företaget kan kostnadsföra gåvan som en övrig personalkostnad och lyfta hela momsen. Att bokföra gåva till anställd kan i det här fallet se ut så här: 

Konto Debet Kredit
1930 – Bankkonto 2 500 kr
7631 – Personalrepresentation, avdragsgill 2 000 kr
2641 – Debiterad ingående moms 500 kr

 

FAQ om gåvor till anställda

Vanliga frågor om julgåva 2022, coronagåva och andra gåvor till anställda. 

Vad krävs för att en gåva till en anställd ska vara skattefri?
Huvudregeln är att gåvor till anställda inte är skattefria, men det finns tre undantag från huvudregeln. Julgåvor, minnesgåvor och jubileumsgåvor behöver inte förmånsbeskattas av den anställde om gränsbeloppet inte överstigs. Dessa gåvor är också avdragsgilla för arbetsgivaren. Det finns inte möjlighet till avdragsgill coronagåva 2022.

Vad krävs för att en gåva till anställd ska vara avdragsgill?
Avdragsgilla gåvor får inte ha ett värde som överstiger gränsbeloppen, som kan variera från 500 kronor inklusive moms till 15 000 kronor inklusive moms beroende på vad det är för slags gåva. Om inte tillfälliga regler gäller är det bara julgåvor, minnesgåvor och jubileumsgåvor som kan vara avdragsgilla för ett företag.

Vad innebar tillfällig skattefrihet för gåvor till anställda 2021?
Under perioden 1 januari – 31 december 2021 rådde tillfällig skattefrihet för gåvor till anställda om ett totalvärde på 2 000 kronor inklusive moms, utöver de ordinarie reglerna för gåvor till anställda. Det kallades också coronagåva 2021. 

Kan jag ge pengar som skattefri gåva till anställda?
Nej, det är inte tillåtet att ge pengar som skattefri gåva till anställda. Då kommer den anställde behöva förmånsbeskatta för värdet på gåvan, samtidigt som arbetsgivaren måste betala arbetsgivaravgifter på gåvobeloppet. Det är däremot tillåtet att ge presentkort som bara kan bytas in mot varor eller tjänster som skattefri gåva till sina anställda.

Vad händer om en julgåva kostar mer än 500 kronor inklusive moms?
Om en julgåva har ett värde över 500 kronor inklusive moms är den inte längre skattefri för den anställde och avdragsgill för företaget. I sådana fall blir hela julgåvan skattepliktig och inte bara den del av värdet som överstiger gränsen.

Går det att dra av för en coronagåva 2022?
Nej, det är inte längre möjligt att köpa skattefria coronagåvor till anställda under 2022. Det rådde tillfälliga regler under 2021 som gjorde det möjligt att köpa en coronagåva till ett värde av 2 000 kronor inklusive moms till anställda, men 2022 är en “coronagåva” varken avdragsgill eller skattefri för den anställde. 

Är julgåvor till kunder avdragsgilla?
I vissa särskild fall kan gåvor till kunder vara avdragsgilla, men julklappar till kunder är det inte. Skatteverket anser att endast reklamgåvor till ett värde om högst 300 kronor inklusive moms kan vara avdragsgilla när det gäller gåvor till kunder. Julgåvor till kunder är inte avdragsgilla eftersom det är gåvor som ges i samband med helgfirande. Presenter som ges till kunder som firar en personlig högtidsdag är inte heller avdragsgilla.

Dela inlägget, välj plattform!

Facebook
Twitter
LinkedIn