Lägre arbetsgivaravgifter med Växa-stödet

växa stöd skatteverket

Driver du ett enmansföretag och funderar på att rekrytera en första anställd? Då finns det en stor möjlighet för dig att ta del av det så kallade Växa-stödet. Detta stöd är framtaget för att hjälpa företagare som du att få verksamheten att växa. Om du uppfyller kraven för stödet behöver du inte ansöka om det. Det räcker med att kryssa i ruta 062 på individuppgiften för den anställde.

Även om detta alltså inte är något som du själv behöver ansöka om kan det ändå vara bra att ha koll på vad ett Växa-stöd innebär och vilka kriterier som behöver följas. Låt oss ta en närmare titt på vad som gäller för Växa-stöd 2023.


Vad är Växa-stödet?

Växa-stödet är ett statligt ekonomiskt stöd som fyller två viktiga primära funktioner. Till att börja med finns stödet till för att göra det lättare för enmansföretag att rekrytera en första anställd till sin verksamhet. Dessutom agerar det som ett verktyg för ökad sysselsättning.

I det svenska näringslivet spelar enmansföretag en betydande roll. Stödet finns där som ett incitament för dessa företag att växa genom att utöka personalstyrkan med ytterligare en person. Detta görs med hjälp av tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter för den först anställda.

Under de första 24 månaderna behöver du som driver ett enmansföretag bara betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent medan resterande avgifter slopas. Full arbetsgivaravgift ligger på 31,42. Växa-stödet innebär alltså ett avdrag på över 20 procentenheter. För att ha tillgång till detta behöver dock vissa krav uppfyllas.


Kriterier för Växa stöd 2023

Det viktigaste kriteriet som behöver uppfyllas för att ha rätt till Växa-stöd är att företaget man driver räknas som ett enmansföretag. Inom begreppet enmansföretag räknas enskilda näringsidkare, handelsbolag med högst två delägare och aktiebolag utan anställda. Ett aktiebolag kan även räknas som enmansföretag om det har ytterligare en anställd, förutsatt att denne är delägare eller närstående.

För att kunna ta del av Växa-stödet får man inte ha betalat ut lön eller annan avgiftspliktig ersättning till arbets- eller uppdragstagare sedan januari 2017. Om avgiftspliktig ersättning till en enskild person inte har överstigit 5 000 kronor under denna period anses ditt företag fortfarande fylla just detta kriterium för Växa-stöd.

Stödet gäller som allra längst under 24 sammanhängande månader och räknas som ett stöd av mindre betydelse. Du kan bara använda dig av denna rabatt för den först anställda.

Växa-stödet gäller för månatlig ersättning på upp till 25 000 kronor. Ersättning över detta kräver full arbetsgivaravgift. Du har alltså möjlighet att få Växa-stöd även om din anställde har en månadslön på 30 000 kronor, men kommer då att betala full arbetsgivaravgift för de 5 000 kronor som överstiger maxsumman.

Dessutom måste anställningen omfatta minst tre månader i följd, med en arbetstid om minst 20 timmar i veckan.


Stöd av mindre betydelse

Reglerna för stöd av mindre betydelse är en EU-förordning som agerar som ett undantag från kontrollen av statligt stöd. Detta då beloppen är så pass små att de inte anses kunna ha någon inverkan på vare sig konkurrensen eller handeln på den inre marknaden i EU. För att något ska räknas som ett stöd av mindre betydelse får det statliga stödet till ett företag inte överskrida 200 000 euro under tre på varandra efterföljande beskattningsår.


Växa stöd Skatteverket – när gäller det inte?

Det finns vissa faktorer som gör att du inte kan dra nytta av Växa-stödet. Till exempel kan du inte ta del av det om den först anställda någon under de tre senaste kalenderåren har varit anställd i någon annan typ av företag eller verksamhet som drivits av dig eller någon närstående – direkt eller indirekt.

Ett begrepp som du också bör ha koll på är något som kallas intressegemenskap. Detta avser två företag (vilket kan vara både fysiska och juridiska personer) vars ledning består av en gemensam ägarkonstellation. Dessa båda verksamheter kommer då att räknas som en och samma arbetsgivare och behöver uppfylla kriterierna för Växa-stöd gemensamt. Har det ena företaget tre anställda och det andra noll anställda har inte det andra företaget rätt till stödet.

Skulle det dock vara så att två personer sitter i varandras bolagsstyrelser, men äger 100 procent av sina respektive bolag, räknas det inte som en intressegemenskap. I det här fallet har man rätt till Växa-stöd, förutsatt att man uppfyller alla andra villkor.

När du anställer en person till ditt enmansföretag spelar det också roll vilken koppling du har till individen. Den först anställda måste nämligen vara en extern person.


Delägare, företagsledare och närstående

Den här typen av skatterabatt går inte att applicera på alla typer av nyanställda på ett enmansföretag. Oavsett om det rör sig om en enskild näringsverksamhet, ett aktiebolag eller ett handelsbolag gäller inte Växa-stödet för delägare och företagsledare. Dessutom kan rabatten inte användas vid anställning av en närstående till någon av dessa.

Inom begreppet närstående räknas:

· Make eller maka (gäller även om man är sambo)
· Barn (gäller även fosterbarn och styvbarn)
· Föräldrar
· Barnbarn och deras närstående
· Mor- och farföräldrar
· Syskon och deras närstående
· Dödsbo som du eller någon närstående är delägare i.

Det bör dock upprepas att en anställd delägare, företagsledare eller närstående inte per definition innebär att du inte har rätt till Växa-stödet. Handelsbolag med högst två delägare och aktiebolag med endast en anställd som är närstående eller delägare räknas fortfarande som enmansföretag. Man har med andra ord rätt att utnyttja Växa-stödet, förutsatt att man uppfyller alla övriga kriterier.


FAQ

Kan man få Växa-stöd för sin första anställd?

Ja, du kan få Växa-stöd för din första anställd. Det är just denne som stödet gäller. Vid rekrytering av ytterligare anställda behöver du betala fulla arbetsgivaravgifter.

Kan man få Växa-stöd som aktiebolag?

Ja, du kan ha rätt till Växa-stöd som aktiebolag, förutsatt att du inte har någon anställd sedan innan. Det finns dock ett undantag. Om du redan har en anställd som antingen är delägare eller närstående har du fortfarande rätt till Växa-stödet.

Vilka företagsformer kan ha rätt till Växa-stöd?

För att ha rätt till Växa-stöd måste företaget i fråga vara ett enmansföretag. Inom detta begrepp ingår enskilda näringsverksamheter, handelsbolag med högst två delägare och aktiebolag utan anställda.

Hur mycket måste jag betala i arbetsgivaravgift om jag har Växa-stöd?

Med Växa-stödet behöver du bara betala för ålderspensionsavgiften, som ligger på 10,21 procent. Stödet gäller ersättning på 25 000 kronor per månad. Full arbetsgivaravgift, 31,42 procent, betalas för ersättning över detta.

Hur länge gäller Växa-stödet?

Växa-stödet gäller under en period på 24 sammanhängande månader för den först anställda. Minimum är att personen är anställd i minst tre månader i följd och att denne jobbar minst 20 timmar i veckan.

Dela inlägget, välj plattform!

Facebook
Twitter
LinkedIn