Ska du avveckla ditt bolag? Då finns det lite olika vägar för avveckling. 🤗

🟣 Likvidation

Det vanligaste sättet och som man ofta syftar till när man pratar om avveckling är frivillig likvidation. Vid en frivillig likvidation avslutas aktiebolaget helt och hållet, och upphör sedan att existera. Vanligtvis tar det cirka ett år att genomföra och slutföra.

🟣 Fusion

En alternativ möjlighet är att slå samman bolaget med ett annat aktiebolag genom en fusion. För att kunna genomföra en fusion krävs att det finns flera aktiebolag involverade. Det är viktigt att notera att det bolag som tar över i fusionen också tar över alla åtaganden och skulder från det bolag som fusioneras in.

🟣 Konkurs

Om ett aktiebolag har en högre skuldbelastning än tillgångar kan det vara nödvändigt att inleda en konkursprocess. Vid en konkurs tar en konkursförvaltare över bolaget och ansvarar för att föra det till dess fullständiga avveckling.

Vid en frivillig likvidation av ditt aktiebolag är det vanligtvis inte möjligt att genomföra processen på egen hand. Under likvidationen kommer aktiebolaget att representeras av en likvidator. Om en aktieägare, styrelseledamot eller någon annan person i ledningen önskar agera som likvidator krävs det att aktiebolagets senaste årsredovisning har en revisionsberättelse utan några anmärkningar. Dessutom måste personen ha lämplig kompetens och erfarenhet. Bolagsverket kräver en meritförteckning som visar den tilltänkta likvidatorns kvalifikationer.

Vi på Innecta hjälper gärna till och förbereder inför avvecklingen och tar fram de underlag som behövs. Vid en snabbavveckling är det vanligt att du själv kan samla den dokumentation vi behöver för att överföra ägandeskapet av bolaget.

Dela inlägget, välj plattform!

Facebook
Twitter
LinkedIn