Är du en person som kör mycket i jobbet? Då kan du ha rätt till milersättning för dina tjänsterelaterade resor. En ersättning som dessutom är skattefri. Här kan du läsa om allt du behöver veta om nivåerna för milersättning 2024.

 

Nivåer för milersättning 2024

Om du kör ofta i tjänsten har du möjlighet att ta ut en milersättning för dina resor. Detta gäller både förmånsbilar och personalbilar. Hur mycket man får i skattefri ersättning för körning i jobbet 2024 beror på vilket drivmedel man har och om bilen är privatägd eller inte.

Ersättningen går att dela in i tre olika kategorier. I den första hittar vi bilar som drivs med diesel, bensin, etanol och gas samt laddhybrider. För dessa ligger ersättningen för körning i tjänst på 12 kronor per mil. Nästa kategori är elbilar, vars ersättning är 9,50 kronor per mil. Slutligen har vi privatägda bilar. Där är det 25 kronor per mil som gäller, oavsett drivmedel.

Diesel, bensin, etanol, gas, laddhybrid: 12 kronor per mil
Elbil: 9,50 kronor per mil
Privatägd bil (oavsett drivmedel): 25 kronor per mil

 

Grundavdrag för körning i tjänst

Alla som kör bil i tjänst 2024 har rätt till ett grundavdrag, som antingen tar formen av ett skatteavdrag på deklarationen eller som en direkt utbetalning av arbetsgivaren. För att få tillgång till detta avdrag måste några kriterier uppfyllas.

Till att börja med måste sträckan mellan ditt hem och din arbetsplats vara minst 5 kilometer lång. Dessutom måste resan innebära en sammanlagd tidsvinst varje dag på minst 2 timmar i jämförelse med vad det hade tagit att använda sig av kollektivtrafik. Avdraget gäller endast för den del av ens utgifter som är högre än 11 000 kronor.

 

Skillnaden mellan förmånsbil och personalbil

Det är lätt hänt att man går vilse i de många olika typer av bilar som man kan använda sig av för körning i tjänst. Trots att de delar många likheter finns det några viktiga skillnader mellan förmånsbilar och personalbilar.

Förmånsbil

En förmånsbil ägs eller leasas av företaget och inte av den anställde som använder sig av fordonet. Till skillnad från en tjänstebil är det dock tillåtet att köra den både i tjänst och privat. Att det kallas just förmånsbil beror på att möjligheten att använda bilen även utanför jobbet – trots att den ägs och betalas av arbetsgivaren – räknas som en löneförmån.

Att det rör sig om en löneförmån innebär att du kommer att behöva betala förmånsskatt för din förmånsbil. Beskattningen sker utifrån en schablon, vilken utgår från ett förmånsvärde som motsvarar den besparing som har gjorts i relation till att äga bilen privat.

Personalbil

Precis som med en förmånsbil kan du använda en personalbil både i tjänst och för privat bruk. Företaget leasar fordonet, men det är du själv som står för samtliga bilkostnader genom ett avdrag på lönen.

Fördelen med att ha en personalbil kontra att köpa eller leasa en bil privat är att avdraget för kostnaderna sker före skatt och inte efter. Du behöver alltså inte betala med din nettolön och gynnas dessutom av företagets inköpskostnader, som är lägre än vad de hade varit för dig som privatperson.

En negativ faktor med personalbil är dock effekten att den sjukpennings- och pensionsgrundande inkomsten sänks. Det gäller alltså att göra en avvägning här innan man fattar ett beslut om vilken typ av bil man vill ha.

 

FAQ

Kan jag få körersättning för en privatägd bil?

Ja, milersättning är möjligt även om du äger bilen privat. Ersättningen för privatägda bilar 2024 ligger på 25 kronor per mil. Detta gäller alla typer av drivmedel.

Vilken typ av bil är mest förmånlig för körning i tjänst?

Valet av vilken bil som är mest förmånlig för körning i tjänst ser olika ut beroende på flera olika faktorer. Här (länk till “köpa eller leasa bil”-texten) kan du läsa mer om vilken typ av bil som passar bäst för just dig.

När gäller grundavdraget för körning i tjänst 2024?

Grundavdraget för körning i tjänst gäller den del av ens reserelaterade utgifter som överstiger 11 000 kronor per år. För att få tillgång till avdraget måste du dessutom ha minst 5 kilometer mellan ditt hem och din arbetsplats samt göra en tidsvinst på sammanlagt 2 timmar per dag i jämförelse med vad det hade tagit att åka kollektivt.

Vad var milersättningen 2023?

Den skattefria milersättningen höjdes inför 2023 till 25 kronor per mil vid körning med privat bil i tjänsten. Det var samma milersättning 2023 som det är 2024.