Starta konsultbolag – eget företag som konsult

Starta konsultbolag

Funderar du på att starta ett eget konsultbolag? Här kan du ta del av tips och råd kring
vad du behöver tänka på och hur du ska gå till väga när du startar ett eget företag som
konsult.

Behöver du hjälp att starta eget konsultbolag? Kontakta oss på Innecta!

Ska jag starta eget företag som konsult eller fortsätta vara anställd?

Att starta eget företag som konsult eller att fortsätta att vara anställd har sina olika
fördelar. Om du fortsätter som anställd har du vissa tryggheter när det kommer till
inkomst som inte kan garanteras på samma sätt när du driver eget. Med ett eget företag
som konsult har du dock mycket större flexibilitet och kan välja vilka kunder eller projekt
du vill eller inte vill arbeta med.

I många fall kan det finnas möjlighet att gå från att vara anställd till att starta ett eget
företag som konsultar åt den tidigare arbetsgivaren. På det sättet får du en väldigt enkel
verksamhet med en kund och en faktura per månad. Ibland är det dessutom en
självfaktura från kunden som ställs ut.

En självfaktura är en faktura som inte upprättas av säljaren utan det görs i stället av
köparen i säljarens namn. Detta kallas även för en omvänd faktura. För att en
självfaktura ska kunna utfärdas måste det på förhand finnas ett avtal om
faktureringsformen. Dessutom ska det finnas bestämmelser kring säljarens
godkännande av varje enskild faktura.

Har man bara en kund – oavsett om det är en tidigare arbetsgivare eller något annat
företag – går det ofta väldigt snabbt att till exempel göra en affärsplan. Trots enkelheten
är det alltid viktigt att tänka igenom allt runt omkring.

Behöver du hjälp kan du höra av dig till oss på Innecta så kan vi agera bollplank och se
till att inget missas.

Fördelar med att jobba som konsult

I slutändan är det en smaksak om du vill jobba som konsult och driva eget företag, eller
om du hellre är anställd. Det finns ett antal fördelar med att starta eget konsultbolag och
fakturera kunderna, snarare än att vara anställd och ha en fast månadslön.

● Större flexibilitet att vara konsult än att vara anställd
● Du kan ta utdelning i ett aktiebolag om du väljer att starta konsultbolag
● Skattetekniska fördelar att jobba som konsult
● Du kan själv styra din arbetstid och dina uppdrag eller projekt som konsult
● Större möjligheter att expandera verksamhet i ett eget konsultbolag

Starta eget konsultbolag

När du startar ett eget konsultbolag är det många saker som du behöver tänka på. Du
ska komma på din affärsidé, ta fram en affärsplan, lägga upp en budget och välja
företagsform. Det är mycket att hålla reda på, men med rätt verktyg och information har
du vad som behövs för att starta och driva eget konsultbolag.

● Affärsidé
● Hur ska du tjäna pengar som konsult?
● Affärsplan
● Budget

Affärsidé

Till att börja med behöver du en affärsidé. Vilken typ av konsulttjänst är det du ska sälja,
hur har du tänkt göra det och till vem? Svaren på dessa tre frågor är grunden i din
affärsidé. Ju tydligare idé desto bättre. Det blir lättare att sälja in en affärsidé till framtida
kunder om den på ett kort och koncist sätt går att förklara.

Du bör så tidigt som möjligt få en tydlig bild av vad det är som gör just den här idén
speciell och varför den skulle göra nytta ute på marknaden. Vad gör ditt konsultbolag
bättre än konkurrenterna? Erbjuder du till och med något som ingen annan har?

Hur ska ditt konsultbolag tjäna pengar?

Du kan ha en hur bra affärsidé som helst, men det spelar ingen roll om du inte vet hur
du ska tjäna pengar på den. Vilka är dina kunder och hur når du ut till dem? Vägen du
väljer att gå här avgörs av vilken tjänst det är du erbjuder.

Potentiella kunder kan du hitta genom kontakter, nätverk och sociala medier som
Linkedin. Du kan också försöka se till så att de hittar dig i stället med hjälp av diverse
marknadsföringsinsatser. En blandning av dessa taktiker är att rekommendera. Att veta
hur man hittar kunder och tjänar pengar på dem är ett måste för alla konsultbolag.

Affärsplan när du ska starta konsultbolag

När du har din affärsidé är det dags att sätta ihop en affärsplan. Grundpelarna i en
affärsplan visar på ett tydligt sätt konsultbolagets affärsidé, dess mål, kunder och
affärsmodell. Planen tydliggör företagets verksamhet och vem som står bakom den.

Medan affärsidén är ditt sätt att lista ut vad företaget är och hur det ska nå kunder och
tjäna pengar är affärsplanen något du kan använda dig av i relation till bland annat
leverantörer, banker och investerare. Affärsplanen är ett sätt för dig att presentera ditt
konsultbolag helt enkelt.

Hur planen är utformad beror på hur du vill att företaget ska uppfattas, vilken bransch
du rör dig i och vad det är du erbjuder för konsulttjänster. Kom ihåg att en affärsplan inte
är huggen i sten utan du kan och bör göra ändringar i den i takt med att ditt företag
utvecklas, förändras och växer. Planen ska spegla verksamheten.

Budget för eget konsultbolag

Med affärsidén och affärsplanen på plats är det dags att se över och lägga upp din
budget. Här har du stor nytta av din affärsplan som du kan ställa budgeten emot för att
se om allt går ihop. Det finns tre budgettyper som du bör se till att ha i ordning när du
startar ditt konsultbolag: startbudget, resultatbudget och likviditetsbudget.

Startbudget

En startbudget är, som namnet antyder, en budget för konsultbolagets
uppstartsprocess. Den omfattar investeringar och kostnader som kommer att dyka upp
på kort sikt och som är nödvändiga för att kunna sätta i gång verksamheten.
Exempelvis kan det handla om de 25 000 kronor som krävs i startkapital om du väljer
att det starta ett aktiebolag (mer om det längre ner).
Vilka kostnader och investeringar du har varierar beroende på vilken sorts
konsultverksamhet du har tänkt bedriva, men oavsett bör du ha en tydlig bild av hur
finansieringen ska gå till. Har du kapitalet som behövs? Ska du ta lån och hur mycket kan du i så fall låna? Behöver du hitta investerare? Dessa frågor ska besvaras innan du
kan gå vidare.

Resultatbudget

Sammanställning av ditt konsultbolags förväntade kostnader och intäkter, samt det
förväntade resultatet, för en viss tidsperiod kallas för en resultatbudget. Perioden i fråga
är vanligtvis ett år. Förhoppningsvis har du bra koll på vilka kostnader du kommer att ha
under ditt första år, men intäkter kan vara svårare att räkna på i inledningen.
När du har drivit företaget under en längre tid kommer den biten att bli lättare i och med
att du då kan se tillbaka på tidigare års intäkter. Om du vet hur mycket du kommer att
ha i kostnader så kan du dock använda dig av den informationen för att veta hur mycket
du måste tjäna för att gå med vinst.

Likviditetsbudget


Under en ettårsperiod kan det uppstå perioder där det saknas pengar för att täcka ditt
konsultbolags utgifter, trots att du i slutändan går med vinst vid årets slut.
Likviditetsbudgeten är en budget som du har vid sidan av din resultatbudget. Denna
används för att täcka upp så att du kan betala varje enskild månads utgifter. Utan en
likviditetsbudget riskerar företaget att drabbas av penningbrist.

Företagsformer för eget konsultbolag


Det finns flera olika typer av företag. När du startar din konsultverksamhet ska du därför
bestämma dig för vilken sorts företag det är du vill driva. De företagstyper som kan vara
relevanta alternativ för dig som konsult är:

Aktiebolag som konsultbolag


Aktiebolag kan ägas av en eller flera delägare och räknas som en juridisk person. Ett
AB, som det ofta förkortas, kan ha anställda, äga saker och teckna avtal. Andelar av ett
aktiebolag kan köpas och säljas och hur mycket aktier man har i ett visst företag avgör
hur stor del av företaget varje person äger. Dessa delägare kan vara både fysiska och
juridiska personer.
För att starta ett aktiebolag behöver du ett startkapital på 25 000 kronor. Till skillnad från
vissa andra företagsformer är den insatta summan den enda du riskerar när du startar
ett aktiebolag. Om företaget skulle gå dåligt eller till och med i konkurs är du som ägare skyddad från att behöva använda dig av dina privata resurser för att täcka upp för
förlusterna.

Enskild firma som konsultbolag


En enskild näringsverksamhet – eller enskild firma som det ofta kallas – kräver ett större
personligt ansvar än ett aktiebolag. Du behöver förvisso inte sätta in något startkapital,
men riskerna är desto större om du skulle åka på en ekonomisk smäll. Då är det
nämligen du som privatperson som är ansvarig för att skulder betalas tillbaka till
fordringsägarna. En enskild näringsverksamhet är inte en juridisk person.
Att starta enskild näringsverksamhet kan vara ett rimligt alternativ för konsulter som vill
bedriva en verksamhet där utgifterna inte är särskilt höga. Har du många utgifter och
kanske även anställda är det dock bättre att satsa på en annan företagsform –
förslagsvis aktiebolag.


Handelsbolag


Handelsbolag liknar i olika aspekter både aktiebolag och enskilda näringsverksamheter.
Likt ett AB är ett handelsbolag en egen juridisk person, men till skillnad från ett
aktiebolag och likt en enskild firma är det ägarna som är ansvariga för skulder som
företaget inte har råd att betala.
Om du vill starta eget konsultbolag är inte handelsbolag ett gångbart alternativ. Detta då
denna bolagsform måste startas av två eller flera personer tillsammans. Vill du däremot
driva ett konsultbolag tillsammans med en samarbetspartner kan detta vara ett
alternativ, beroende på vilken typ av konsultverksamhet det gäller.

FAQ


Vanliga frågor om att starta konsultbolag och driva eget företag som konsult.


Vad gör en konsult?


En konsult är en expert inom ett visst område som erbjuder sina tjänster utefter
kundernas behov. När du jobbar som konsult kan du antingen driva ett eget
konsultbolag eller vara anställd på ett bemanningsföretag.

Vad behöver jag tänka på när jag startar ett eget konsultbolag?

När du startar ett eget företag som konsult finns det några viktiga saker att tänka på. Du
behöver komma på en affärsidé, göra en affärsplan, lägga upp en budget och välja
företagsform.

Ska jag fakturera eller vara anställd?


Att fakturera eller att vara anställd har olika fördelar. När du fakturerar har du mer
flexibilitet, men kom ihåg att du själv behöver betala exempelvis sociala avgifter och
tjänstepension. Om du är anställd behöver du inte tänka på sådant, utan det är reglerat i
anställningsavtalet. Som anställd har du däremot inte samma frihet som om du väljer att
starta ett konsultbolag.

Kan jag starta ett konsultbolag i Malmö?

Ja, du kan starta ett konsultbolag i Malmö. Hos oss på Innecta kan du få hjälp med
högkvalitativ redovisning och administrativa tjänster såsom att bilda bolaget, avveckla
bolaget och rådgivning i form av skatteplanering med mera.

Kan jag starta ett konsultbolag i Lund?

Ja, det är möjligt att starta ett konsultbolag i Lund. Du kan ta hjälp av oss på Innecta för
få hjälp att starta eget företag som konsult i Lund. Hör av dig så berättar vi mer om hur
du enklast startar ditt konsultbolag!

Dela inlägget, välj plattform!

Facebook
Twitter
LinkedIn