Stöd tillgängligt för elintensiva företag drabbade av höga elpriser hösten 2022

Elintensiva företag som drabbats hårt av höga elpriser under hösten 2022 kan nu ansöka om elkostnadsstöd. Elkostnadsstödet riktar in sig till företag i hela Sverige och som hade en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona under 2021 (exklusive uppvärmning). 🙌

De företag som uppfyller kriterierna kan få ta del av elkostnadsstödet för perioden oktober till december 2022. 🪫🔋

Ansökningsperioden är nu förlängd till 18e juni och du ansöker på energimyndigheten.se 💻🗓️

Du kan även räkna ut hur mycket ditt företag kan få i elkostnadsstöd på Energimyndighetens hemsida. 💛

#innecta #elkostnadsstöd #energimyndiheten #elstöd #företag #företagande #bidrag #el #elintensiv #redovisning #redovisningsbyrå

Dela inlägget, välj plattform!

Facebook
Twitter
LinkedIn