Utlägg vs. vidarefakturering: Förstå skillnaden och gör smarta val i din bokföring

Många vet inte skillnaden mellan utlägg eller vidarefakturering. Eller kanske inte vet vad vidarefakturering är. Ta reda på svaret här 🕵️‍♂️💡 och se vad som passar dig bäst! 🔄 Begreppet utlägg används ofta felaktigt för situationer där man köper en vara eller tjänst för någon annans räkning. Ett “äkta” utlägg är när du fakturerar för en kunds räkning utan att ta ut moms. Det är din kund som ska ha betalningsansvaret till leverantören, inte du. Det är alltså kundens namn som står på fakturan.

Dessutom får du som gör utlägget inte göra något vinstpålägg. Utlägget ska behandlas i bokföringen som just ett utlägg och bokförs på ett avräkningskonto för att det inte ska påverka din resultaträkning. Utlägg är vanligt inom en mängd olika branscher. Skatteverket använder följande exempel:

“Det kan vara fråga om utlägg när en byggentreprenör betalar markanskaffnings- och fastighetsbildningskostnad eller ersättning för gatumark för en kunds räkning, eller när ett inkassoföretag gör ett utlägg för ansökningsavgiften till Kronofogden.”

Det finns vissa undantag när det kommer till utlägg som en anställd gör för sin arbetsgivare, där den anställde står för betalningsansvaret. Exempelvis vid inköp av drivemdel till tjänstebil, logi och kost. Till skillnad från ett utlägg får du dra av momsen när du gör en vidarefakturering. Du ska bokföra detta som ett vanligt inköp och behöver sedan redovisa moms på försäljningen. Detta gäller även när du köper varor eller tjänster för någon annans räkning som inte hör till din huvudsakliga verksamhet. Gentemot säljaren av tjänsten är det du som är betalningsskyldig och inte den du utför köpet åt. Till skillnad från ett utlägg får du dra av momsen när du gör en vidarefakturering. Du ska bokföra detta som ett vanligt inköp och behöver sedan redovisa moms på försäljningen. Detta gäller även när du köper varor eller tjänster för någon annans räkning som inte hör till din huvudsakliga verksamhet. Gentemot säljaren av tjänsten är det du som är betalningsskyldig och inte den du utför köpet åt.

Vad ska man välja? Det finns inget rakt svar på vad som är bäst av utlägg och vidarefakturering. Valet avgörs av en rad olika variabler och faktorer där det bland annat är viktigt att ha i åtanke att utlägg inte bokförs som en kostnad, medan vidarefakturering gör det. Många anser att vidarefakturering innebär mindre krångel med bokföringen.

En tumregel man kan använda sig av är ett utlägg är något man gör för att betala kundens egen faktura medan en vidarefakturering ofta görs för att bistå en kund genom att utföra dennes inköp.

Dela inlägget, välj plattform!

Facebook
Twitter
LinkedIn