Vad är en balansräkning?

En balansräkning är en sammanställning av företagets bokförda balanskonton vid en specifik tidpunkt. Den innehåller företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid slutet av räkenskapsåret. 🗓️

Balansräkningen består av två delar: debetsidan och kreditsidan. ✅

Debetsidan visar företagets tillgångar, inklusive anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. 🚀

Kreditsidan visar företagets skulder, eget kapital, obeskattade reserver och avsättningar. Eget kapital representerar ägarnas investeringar i företaget och kallas även för riskkapital. Skulderna inkluderar både kortfristiga skulder som ska betalas inom ett år och långfristiga skulder som förfaller efter ett år. 💰

Dela inlägget, välj plattform!

Facebook
Twitter
LinkedIn