Vad är en nedskrivning?

Vad är en nedskrivning? 🤔

En nedskrivning innebär att du minskar det bokförda värdet för en anläggningstillgång, detta ned till ett belopp som motsvarar värdet på tillgången. Det är endast när värdeminskningen antas vara bestående som en nedskrivning ska utföras. 🤗

Om värdet på tillgången har gått ner och den inte visar några tecken på att stiga i värde inom en snar framtid, det är då som det måste göras en nedskrivning. Redovisningen ska alltid ge en rättvisande bild. Alltså får inte nedskrivning användas för att reglera bolagets resultat. 💸

Dela inlägget, välj plattform!

Facebook
Twitter
LinkedIn