Vad är engagemangsbesked?

Det är vanligt att en revisor eller redovisningsbyrå vill se ett företags engagemangsbesked i samband med att bokslutet ska upprättas. Detta för att kunna stämma av sammanställningen av engagemangen mot bolagets räkenskaper och årsredovisning.

Engagemangsbeskedet innehåller företagets samtliga engagemang hos banken som tillgångar och skulder. Men även information som borgensåtaganden, garantier, krediter, panter, hypotekslån, samt särskilda villkor och avtal.

Engagemangsbeskedet beställs hos banken av företagets firmatecknare. Ofta tas beskedet ut i samband med bokslutsdagen, och därför behöver det beställas efter att bokslutsdagens datum har passerat.

Dela inlägget, välj plattform!

Facebook
Twitter
LinkedIn