Vad är god redovisningssed?

📊 Beskrivningen av god redovisningssed är att följa vedertagen praxis samt gällande redovisningslagar. Vedertagen praxis brukar förklaras som ofta använd eller allmänt accepterat tillvägagångssätt. Bokföringsnämnden har det övergripliga ansvaret för utvecklingen av vad god redovisningssed är. Även Skatteverket bidrar till utvecklingen. Du kan läsa mer på innecta.se om god redovisningssed. 📚🔍

Dela inlägget, välj plattform!

Facebook
Twitter
LinkedIn