Vad är skillnaden mellan inkomst och intäkt?

Vad är skillnaden mellan inkomst och intäkt?

💰 En intäkt är en periodiserad inkomst som redovisas för den specifika period då arbetet har genomförts eller en produkt har levererats. Det är värdet av prestationer under en viss tidsperiod.

💰 En inkomst uppstår vid faktureringstillfället för sålda produkter eller tjänster och är kopplad till ett specifikt datum på fakturan.

🆚 Inkomst och intäkt skiljer sig åt genom tidpunkten för redovisning: inkomst redovisas vid fakturering, medan intäkt periodiseras baserat på prestationens värde över en tidsperiod.

Dela inlägget, välj plattform!

Facebook
Twitter
LinkedIn