Vad innebär likvidationsplikt?

Ett aktiebolag kan tvingas att gå i likvidation om det inte uppfyller de krav som finns. Det är Bolagsverket eller allmän domstol som då beslutar om likvidation. ✅❌

När kan ett aktiebolag tvingas att gå i likvidation?

❌ Bolaget inte har anmält en behörig styrelse till Bolagsverket.
❌ Ett publikt AB inte anmält en VD till Bolagsverket.
❌ Bolaget har varit tvunget att minska aktiekapitalet under 25 000 kronor (privat bolag) eller 500 000 kronor (publikt bolag) efter att avyttring av egna aktier skett.
❌ Om det inte har lämnat in sin årsredovisning i tid.
❌ Inte anmält sin revisor till bolagsverket.

Dela inlägget, välj plattform!

Facebook
Twitter
LinkedIn