Vad innebär semesterlagen som anställd?

Vad innebär semesterlagen som anställd egentligen? 🤔

☀️ 25 dagars semesterledighet

☀️ Sparande av fem betalda semesterdagar/år under fem år

☀️ Semesterersättning vid slutlön

☀️ 12% semesterlön baserad på lönen under intjänandeåret (gäller vid procentregeln)

☀️ Semestertillägg på 0,43 % av månadslönen (gäller vid sammalöneregeln)

☀️ 12% semesterlön för arbetstagarens sammanlagda förfallna rörliga lön under semesteråret (gäller vid sammalöneregeln)

Dela inlägget, välj plattform!

Facebook
Twitter
LinkedIn