Vad innehåller årsredovisningen och när ska den lämnas in?

Så här i bokslutstider kan det vara skönt att ha koll på när årsredovisningen ska vara inne och vad den innehåller. Årsredovisningen ska lämnas in till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut.

🚨Om ditt räkenskapsår slutar 31 december är därmed sista inlämningsdatum 31 jul🚨 Behöver du hjälp eller rådgivning så kan du kontakta oss på Innecta!

När ska årsredovisningen vara inlämnad? Årsredovisningen måste skickas till Bolagsverket inom sju månader efter räkenskapsårets slut. Om ditt räkenskapsår avslutas den 31 december, är sista inlämningsdatum den 31 juli. Skulle den sista dagen infalla på en helgdag, får årsredovisningen lämnas in på nästa vardag.

Vad innehåller årsredovisningen? Årsredovisningen består av fyra huvuddelar: en förvaltningsberättelse, en resultaträkning, en balansräkning och noter eller tilläggsupplysningar.

Vad är ett bokslut? Ett bokslut ska avslutas med ett årsbokslut eller en årsredovisning. Vissa företagsformer, såsom aktiebolag och ekonomiska föreningar, är alltid skyldiga att upprätta en årsredovisning.

Förberedelser: Innan du kan göra ditt bokslut måste den löpande bokföringen för året vara klar. Alla affärshändelser fram till räkenskapsårets sista dag ska bokföras. Vid kontantmetoden bokförs utestående fakturor som kundfordringar, och vid fakturametoden gäller detta alla fakturor.

Inför årsskiftet: Intäkter och kostnader ska redovisas korrekt på balansdagen. Inför årsskiftet är det viktigt att fakturera levererade varor och utförda tjänster samt att få leverantörsfakturor i tid.

Dela inlägget, välj plattform!

Facebook
Twitter
LinkedIn