Vad nyckeltalet soliditet betyder

Här får du reda på vad nyckeltalet soliditet är och vad det används till! 💫📈

Vad är soliditet?
För att veta hur stor andel av bolagets tillgångar som är finansierade med eget kapital, använder man nyckeltalet soliditet.

Vad används det till?
Det används för att kunna bedöma vad bolaget har för betalningsförmåga på lång sikt.

Hög vs låg soliditet
Desto större andelen eget kapital är, desto högre är soliditeten. En soliditet på 100% innebär att bolaget enbart finansieras med eget kapital. Hög soliditet innebär en låg finansiell risk, samtidigt som låg soliditet kan innebära en hög risk för bolaget.

Fördelar med en god soliditet
God soliditet ger i regel bättre motståndskraft mot förluster och eventuella motgångar. Om bolaget kan visa på en god soliditet är det i regel lättare att få ett banklån beviljat.

Dela inlägget, välj plattform!

Facebook
Twitter
LinkedIn