INNECTA

Redovisning för Åkeri

Ett Åkeri är ett företag som sysslar med transport av varor och styckegods. Företaget kan vara ett enmansföretag där en person ofta kallad åkare äger alternativt leasar en eller flera lastbilar och släp.

Oftast är man medlem i en transportfirma exempelvis DHL, Schenker, Akka Frakt eller Malmö Lastbilscentral.

Oftast redovisas intäkterna och en hel del av kostnaderna via självfakturor (självavräkning) som ställs ut från transportfirman man är medlem i en eller flera gånger per månad. Frågor om man bör leasa, köpa eller avbetala, hur lång avskrivningstid man bör ha på sina fordon, hur medlemsavgiften ska redovisas och liknande är några av utmaningarna vi brukar få från våra kunder. 

Vi har många åkerier som kunder och blir gärna även ditt bollplank!