INNECTA

Redovisning för konsulter

En konsult är antingen egen företagare eller anställd av ett bemanningsföretag och jobbar på uppdrag av ett eller flera andra företag. 

Det är vanligt att konsulter hyrs in som specialister inom ett område som företaget saknar eller har begränsad kompetens inom.

Idag är det väldigt vanligt att arbeta som konsult i sitt egna aktiebolag, antingen själv eller med anställda. Vissa har många olika uppdrag/kunder och andra har enbart en uppdragsgivare. Tidigare krävdes det att man skulle ha flera kunder (man kunde alltså inte driva företag och bara sälja sina tjänster till en kund) i synnerhet inte om man tidigare varit anställd där. 

Man bedömdes då inte vara så självständig gentemot denna kund så att det ansågs som att driva företag, utan det var fortfarande ett anställningslikt förhållande. Idag verkar det dock som att Skatteverket släppt på detta och det är väldigt vanligt med enmansföretagare som säljer sina tjänster till enbart en kund. Många som går från anställning till konsultrollen har inte tidigare erfarenhet av att driva bolag med allt vad det innebär och då är det skönt och tryggt att ha en redovisningsbyrå som oss på Innecta att få hjälp och stöttning från. 

Många anser även att det är bättre att köpa in tjänsterna kring ekonomin då man vill fokusera på det man själv kan bäst och tycker är roligast.