Pensionsavsättningar i aktiebolag och avdragsrätt för tjänstepension

Är det avdragsgillt med tjänstepension i företag?

Som arbetsgivare är kostnaderna för dina anställdas tjänstepension avdragsgill, men
huvudregeln säger att den avdragsgilla pensionskostnaden får vara som mest 35 procent
av den pensionsgrundande lönen. Samma regler går att applicera på din egen
pensionsavsättning som egenföretagare med aktiebolag. Men vad behöver man mer veta
om pensionsavsättning, avdragsgilla pensionskostnader och tjänstepension i aktiebolag
2022?

Det är bara obligatoriskt att erbjuda sina anställda tjänstepension om man som arbetsgivare
omfattas av ett kollektivavtal. I många fall erbjuder arbetsgivarna extra
pensionsavsättningar, i form av tjänstepension, även om man inte omfattas av ett
kollektivavtal. Men i sådana fall är det en förhandlingsfråga.

Avdrag för pensionsavsättning enligt huvudregeln

När det gäller avdragsgilla pensionsavsättningar finns det två sätt att räkna inom rådande
regelverk. Enligt huvudregeln är pensionsavsättningar som motsvarar 35 procent av den
totala årslönen avdragsgilla i ett aktiebolag. Regeln appliceras på pensionskostnaden per
individ och inte på samtliga anställda som ett kollektiv. De avdragsgilla kostnaderna får
maximalt uppgå till 10 prisbasbelopp. Det innebär 483 000 kronor i avdragsrätt för
tjänstepension.

Avdrag för pensionsavsättning enligt kompletteringsregeln

Det går också att räkna ut avdragsrätt för tjänstepension enligt kompletteringsregeln. Då
krävs något av följande scenario:

  • Ett pensionsavtal ändras när en anställning avbryts tidigare
  • Ett nytt avtal om tjänstepension görs mellan arbetsgivare och anställd i sådant fall
  • Pensionsutfästelserna är inte tillräckligt tryggade

Däremot går det inte att använda sig av kompletteringsregeln för annat än engångspremier.
Det vill säga extra pensionsavsättningar i samband med någon av punkterna ovan.

Gräns för pensionsgrundande inkomst 2022

10,21 procent av arbetsgivaravgifterna på totalt 31,42 procent är den pensionsavgift som
arbetsgivarna betalar för varje anställd, utifrån lönen. Pensionsavgiften finansierar den
allmänna pensionen. Men det finns en övre gräns för hur stor en pensionsgrundande
inkomst kan vara.

För 2022 är avgiftstaket för löneunderlag till allmän pension 47 717 kronor i månaden, eller
572 600 kronor per år. Den pensionsgrundande inkomsten är din inkomst minus 7 procent i
allmän pensionsavgift. Det innebär att gränsen för pensionsgrundande inkomst är 44 735
kronor i månaden 2022. På hela året blir det 532 500 kronor. Det innebär att gränsen är
något högre än den brytpunkt för statlig skatt 2022 som gäller.

Exempel: En månadslön på 50 000 kronor i månaden är inte fullt pensionsgrundande. Endast
44 735 kronor per månad ligger till grund för intjänandet till den allmänna pensionen. Den
tjänstepension som eventuellt betalats in utöver månadslönen innebär att framtidens
pension kommer att bli högre än bara den allmänna pensionen som tjänats in under
arbetslivet.

Pensionsgrundande inkomst 2023

Inför 2023 är gränserna för pensionsgrundande inkomst högre, till följd av ett höjt
prisbasbelopp. Avgiftstaket ligger på 599 250 kronor för hela 2023, eller 49 938 kronor i
månaden under 2023.

Det innebär i sin tur att gränsen för pensionsgrundande inkomst 2023 är 557 250 kronor. Det
vill säga 46 438 kronor i månaden.

Tänk på att den pensionsgrundande inkomsten bör framgå i avtal

För arbetsgivare som inte omfattas av kollektiv är det viktigt att det framgår i avtalet vad
som är pensionsgrundande inkomst. I vissa fall kan det vara önskvärt att begränsa vilken del
av lönen som ska räknas som pensionsgrundande. Eventuella bonusar och annat som höjer
lönen innebär en större kostnad för aktiebolaget om de är pensionsgrundande.

Särskild löneskatt på pensionskostnader

Pensionsavsättningar som har gjorts till anställdas tjänstepensioner erläggs med en särskild
löneskatt på 24,26 procent. Det redovisas som en skuld i balansräkningen och debiteras
sedan på slutskattebeskedet, tillsammans med andra skatter.

Beskattningsunderlaget består av samtliga pensionsavsättningar till tjänstepension under
året. Det gäller både pensionsavsättningar som är avdragsgilla enligt huvudregeln eller
kompletteringsregeln, samt eventuella extra pensionsavsättningar som bolaget inte har
avdragsrätt för.

När bör man göra en extra pensionsavsättning?

I slutet av året, när du får en större klarhet i det resultat som ditt aktiebolag kommer att
göra, kan det vara aktuellt att göra en extra pensionsavsättning. Huvudregeln säger att du
får dra av pensionspremier motsvarande 35 procent av din lön. Om ditt bolag väntas göra en
stor vinst kan det vara fördelaktigt att betala in en extra pensionsavsättning.

Funderar du på att göra en extra pensionsavsättning eller vill du pensionsspara i en
kapitalförsäkring? Kontakta oss på Innecta för att diskutera frågan utifrån ditt aktiebolag och
dina unika förutsättningar!

Exempel: Bokföra tjänstepension

Ett aktiebolag som har betalat in 10 000 kronor i pensionsavsättningar för sina anställda kan
bokföra pensionskostnaderna enligt följande exempel:

Konto Debet Kredit
1930 – Bankkonto 10 000 kr
7412 – Premier för individuella pensionsförsäkringar  10 000 kr
7533 – Särskild skatt för pensionskostnader 2 426 kr
2514 – Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader 2 426 kr

FAQ om pensionsavsättningar

Vanliga frågor om pensionsavsättningar, avdragsrätt för tjänstepension och gränser för pensionsgrundande inkomst.

Får man göra avdrag för pensionssparande?
Ja, det är tillåtet att göra avdrag för tjänstepension och pensionsavsättningar i ett aktiebolag. Enligt huvudregeln är det tillåtet att dra av pensionspremier motsvarande 35 procent av den anställdas totala årslön. Som egenföretagare med aktiebolag innefattar det ens egna pensionsavsättningar. 

Behöver man betala tjänstepension utan kollektivavtal?
Nej, den arbetsgivare som inte omfattas av kollektivavtal behöver inte betala ut tjänstepension till sina anställda. Men många arbetsgivare väljer att göra det oavsett om man omfattas av ett kollektivavtal eller inte. 

Är det skatt på tjänstepension?
Ja, i ett aktiebolag är pensionskostnaderna erlagda med en särskild löneskatt på 24,26 procent som betalas i samband med slutskattebeskedet. Beskattningsunderlaget består av alla pensionsavsättningar som gjorts i bolaget under året. 

Hur stor pensionsavsättning bör jag göra i förhållande till min lön?
Den generella tjänstepensionen i kollektivavtal är 4,5 procent av månadslönen. Många egenföretagare väljer att spara mer än 4,5 procent i tjänstepension. Tänk på att pensionskostnader upp till 35 procent av den totala lönen är avdragsgilla. 

Vad är max pensionsgrundande inkomst 2022?
Gränsen för pensionsgrundande inkomst 2022 är 532 500 kronor, eller 44 735 kronor i månaden. Det innebär att man behöver ta en månadslön på 47 717 kronor i månaden för att få max pensionsgrundande inkomst 2022, eftersom 7 procent försvinner i allmän pensionsavgift. 

Vad är max pensionsgrundande inkomst 2023?
För 2023 är gränsen för den pensionsgrundande delen av inkomsten 46 438 kronor i månaden. På ett år innebär det att max pensionsgrundande inkomst 2023 är 557 250 kronor. Då den pensionsgrundande inkomsten är inkomsten minus 7 procent i allmän pensionsavgift behöver man ta en månadslön på 49 938 kronor i månaden 2023. 

Är tjänstepension avdragsgill?
Ja, tjänstepensionen är avdragsgill för arbetsgivaren. Det gäller både för den egenföretagare som betalar sin egen tjänstepension och den arbetsgivare som betalar sina anställdas tjänstepensioner. Avdragsrätt för tjänstepension gäller dock bara upp till 35 procent av individens lön.

Dela inlägget, välj plattform!

Facebook
Twitter
LinkedIn