Att låna ut pengar till sitt eget företag och ta ut ränta kan vara ett effektivt sätt att sänka skatten. Men för att kunna ta ut ränta från sitt aktiebolag krävs det att flera krav uppfylls. Det är till exempel viktigt att räntan som betalas på de inlånade pengarna är marknadsmässig.

Det kan uppkomma en situation där ditt aktiebolag är i stort behov av likvida medel, exempelvis för att täcka upp för missade intäkter, ni gör stora investeringar eller har stora utgifter på kort tid. Det är då fullt tillåtet att låna ut privata pengar till aktiebolaget, men att låna ut pengar till aktiebolag och sen ta ut ränta innebär också att ett strängt regelverk måste följas.

Det är bara tillåtet att låna ut pengar till eget aktiebolag och ta ut ränta om företaget är i behov av pengarna. Detta handlar om att möjligheten inte ska missbrukas för att man som privatperson ska kunna tjäna pengar på räntan när man lånar ut pengar till sitt eget företag.

Låna ut pengar till företag – räntan måste vara marknadsmässig

Det är inte heller tillåtet att ta ut för hög ränta på pengarna man lånar ut till sitt företag. Ett krav är att räntan är marknadsmässig. Således bör man ta en räntesats i paritet med räntan som en bank hade erbjudit. I dagens läge rör det sig om runt 4-8% i ränta. Denna kan dock vara olika hög för olika bolag då man måste beakta risk mm. Kontakta oss på Innecta om du funderar på att låna ut pengar till ditt aktiebolag och behöver rådgivning.

Precis som när du har tagit en utdelning från ditt aktiebolag behöver du skicka in en kontrolluppgift till Skatteverket när du har betalt ut ränta från ditt egna aktiebolag.

Att låna ut pengar till aktiebolag kan innebära skattemässig fördel

Att låna ut pengar till företaget kan vara ett sätt för ägare i fåmansbolag att få en lägre skatt på uttag ur bolaget. Detta i form av räntan på det utlånade kapitalet. Räntan i sig måste vara marknadsenlig, men när företaget betalar tillbaka lånet kommer räntan att beskattas som inkomst av kapital. Det innebär en skattesats på 30 procent. Samtidigt är ränteavgiften avdragsgill för företaget.

Med andra ord får du som privatperson behålla 70 procent av företagets räntekostnad, samtidigt som ditt aktiebolag kan dra av hela sin räntekostnad. I de allra flesta fall innebär detta en lägre total skattesats än uttag av lön. I samtliga fall är skattesatsen i det här exemplet lägre än på utdelning från aktiebolaget, eftersom det är pengar som först har beskattats med bolagsskatt.

Exempel (ränta): Om företaget betalar 20 000 kronor i ränta till dig ska du kapitalbeskatta den med 30 procent. Skatten blir då 6 000 kronor och du får ut 14 000 kronor.

Exempel (utdelning): Om bolaget har gjort 20 000 kronor i vinst beskattas den först med 20,6 % i bolagsskatt. Då återstår 15 880 kronor. Om det finns utdelningsutrymme kvar beskattas denna utdelning sedan med ytterligare 20 % i skatt. Det vill säga 3 144 kronor. Nettointäkten för dig som privatperson blir då 12 704 kronor.

Skatteverket ser överränta som förtäckt utdelning

Tänk på att inte låta räntan på lånet överstiga den marknadsmässiga räntan. Om det tas överränta gör Skatteverket en annan skattemässig bedömning. Då anses det vara en förtäckt utdelning, som också beskattas enligt gällande regler om skatt på utdelning i fåmansbolag. I praktiken innebär det högre beskattning för dig som privatperson.

Om beloppet ryms inom utdelningsutrymmet beskattas det enligt reglerna om utdelning från fåmansbolag, men om utdelningsutrymmet redan har nyttjats fullt ut räknas överräntan som inkomst av tjänst. Om du redan har maximerat din månadslön för att nå brytpunkten för statlig skatt kommer överräntan att beskattas ännu hårdare än den vanliga lönen.

Troligtvis kommer Skatteverket även ta ut skattetillägg. Det är en avgift som du tvingas betala om du har lämnat in en uppgift som inte stämmer i en deklaration eller om du har skönsbeskattats. Det kan du bli om du inte har lämnat in någon inkomst- eller skattedeklaration. Det kan du också bli om skatten eller underlaget för densamma inte kan beräknas på grund av brister i den inlämnade deklarationen.

Bokföringsexempel: Låna ut egna pengar till aktiebolag

Nedan följer ett exempel på vilka bokföringskonto som kan användas när man bokför ett lån av egna pengar till ett aktiebolag.

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Bankkonto 100 000
2393 Lån från närstående personer 100 000

FAQ – vanliga frågor

Är det tillåtet att låna ut pengar till sitt aktiebolag?
Ja, det är fullt tillåtet att låna ut pengar till ditt aktiebolag. Men tänk på att företaget ska vara i behov av pengarna och att räntan som erbjuds på lånet måste vara marknadsmässig. Det är alltså inte tillåtet att ta en ränta som inte är marknadsenlig för att få ut pengar som inkomst av kapital, det vill säga till 30% beskattning.

Vilken ränta får jag ta när jag lånar ut pengar till mitt företag?
Om du lånar ut pengar till ett eget aktiebolag är kravet att räntesatsen är marknadsmässig. Det innebär i praktiken att det inte är tillåtet att ta en orimligt stor ränta i hopp om att göra en större vinst som privatperson. Statslåneräntan plus 1-2 procentenhet(er) är en bra indikation på vilken ränta som kan tas. Kontakta oss på Innecta för rådgivning om vilken räntesats du kan ta på lånade pengar till företaget.

Hur beskattas räntan när man lånar ut pengar till aktiebolag?
Som privatperson beskattas ränteintäkten från ett lån till ett aktiebolag med 30 procent. Det innebär att det kan vara lukrativt att låna ut privata pengar till sitt eget aktiebolag, förutsatt att man har den ekonomiska möjligheten att göra det.

Är räntekostnaden avdragsgill för företaget om jag lånar ut privata pengar?
Ja, räntekostnaden är alltid avdragsgill för aktiebolag om du har lånat ut pengar till ditt företag. Som privatperson behöver du betala en skatt på 30 procent på ränteintäkten, men för aktiebolaget är kostnaden avdragsgill. Det gör att det i vissa fall kan vara lukrativt att låna ut pengar till sitt egna aktiebolag.

Hur bokförs eget lån till aktiebolag?
Här kommer ett enkelt bokföringsexempel för bokföring av kortfristigt (exempel på långfristigt längre upp) lån till sitt egna aktiebolag:

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Bankkonto 100 000
2893 Lån från närstående personer – kortfristigt 100 000