Vad är en årsredovisning?

En årsredovisning är en rapport som beskriver en organisationens ekonomiska och finansiella prestation under ett specifikt år. Vanligtvis omfattar en årsredovisning en balansräkning, en resultaträkning, en kassaflödesanalys, en beskrivning av företagets verksamhet, dess strategi och mål, samt en beskrivning av organisationens risker och utmaningar.

Årsredovisningar är vanligtvis en viktig källa till information för intressenter som investerare, finansiella analytiker, kunder, leverantörer, anställda och andra intresserade parter som vill förstå hur en organisation har presterat under det senaste året och hur den planerar att växa och utvecklas i framtiden.

Årsredovisningar är ofta ett krav från lagstiftare och finansinspektioner i många länder, och många organisationer offentliggör också sina årsredovisningar frivilligt för att öka öppenheten och transparensen i sin verksamhet.

Dela inlägget, välj plattform!

Facebook
Twitter
LinkedIn