Vad ska ett bokslut för ett aktiebolag bestå av?

Ett bokslut för ett aktiebolag ska bestå av tre huvuddelar:

  1. Resultaträkning: Denna del visar företagets intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Här kan man se hur mycket företaget har tjänat eller förlorat under året.
  2. Balansräkning: Balansräkningen visar företagets tillgångar och skulder vid slutet av räkenskapsåret. Här kan man se hur företagets tillgångar finansieras, antingen genom eget kapital eller genom skulder.
  3. Tilläggsupplysningar: Dessa kan innehålla ytterligare information om företagets verksamhet, t.ex. noter om specifika transaktioner, redovisning av skatt, avskrivningar och förändringar i eget kapital.

Det är viktigt att notera att bokslutet ska följa de nationella redovisningsreglerna och standarderna för det aktuella landet där bolaget är verksamt. I Sverige regleras bokslut för aktiebolag av Årsredovisningslagen och Bokföringslagen.

Dela inlägget, välj plattform!

Facebook
Twitter
LinkedIn