Anläggningsregister

En förteckning över företagets anläggningstillgångar kallas för anläggningsregister. Ändamålet med detta är att ha kontroll och en överblick över bolagets tillgångar. Alla företag som har krav att upprätta ett årsbokslut eller en årsredovisning måste ha ett anläggningsregister. Det finns dock undantag för verksamheter som har ett mindre antal anläggningstillgångar, de måste då vara bokförda så att det är enkelt att överblicka tillgångarna – utan att ha dessa i ett separat register.

 

Uppdatering av anläggningsregister

 

I samband med bokslutet varje år ska senast anläggningsregistret uppdateras. Varje separat tillgång ska då tas med registret. De ska då innehålla bland annat dessa uppgifter:

 

  • Punkter som gör det möjligt att identifiera tillgången
  • Anskaffningsvärde
  • Tidpunkt för anskaffning
  • Ett beräknat restvärde
  • Avskrivningsmetod
  • Nyttjandeperiod
  • Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar

 

Bolag som har ett fåtal anläggningstillgångar

 

Om ett bolag bara har ett litet antal anläggningstillgångar kan ett anläggningsregister bestå av till exempel en pärm som har kopior på inköpsfakturorna, sorterad i tidsordning. Specifikationer som upprättas i samband med bokslutet kan också samlas ihop och användas som anläggningsregister för det kommande året. En enskild näringsverksamhet som avslutar räkenskaperna med ett förenklat årsbokslut kan istället bara använda en enklare inventarieförteckning. Dock kan det vara fördelaktigt att även upprätta anläggningsregister för enskilda firmor, utifall den ska omvandlas till ett aktiebolag inom en kort tid.

 

Anläggningsregister på engelska

 

Holding register