Bokföringsbyrå

En bokföringsbyrå är ett företag som assisterar andra företag med redovisning. Det kan bland annat innebära registrera fakturor, betalningar eller andra verifikationer. Boksluts- och årsredovisning är andra vanliga redovisningstjänster som en bokföringsbyrå hjälper till med. Momsredovisning, löneberedning och skattedeklaration är de allra vanligaste uppgifter för en bokföringsbyrå.

 

Vem får kalla sig för bokföringsbyrå? 

 

Det finns inga direkt formella krav som förknippas med bokföringsbyråer. Därför är det också viktigt att du kontrollerar den byrå som du väljer så de har dokumenterad kompetens för det arbete som du vill att de utför.

 

SRF Konsult och FAR/SRS är organisationer som både organiserar bokföringsbyråer samt genomför auktorisation för redovisningskonsulter som arbetar på dessa. I viss mån kan auktorisationen anses vara en kvalitetsstämpel på konsulten, att denne har det minsta kravet och har varit aktiv under ett antal år som redovisningskonsult.

 

Bokföringsbyråns ansvar

 

Det är alltid företaget själv som har det övergripande ansvaret över dess bokföring. Däremot ligger en del av ansvaret hos bokföringsbyrån som behöver följa rådande praxis och lagstiftning.

 

Något som är vanligt är att bokföringsbyrån ska följa “god redovisningssed”. Detta innebär att bokföringen ska skötas på det sätt som är enkelt att förstå och i enlighet med de normer som SRF och FAR/SRS har tagit fram tillsammans. Det här normsystemet kallas för REKO.

 

Bokföringsbyrå på engelska

 

Accountancy