Beräknat resultat

Summan av skulder och eget kapital ska alltid vara lika som summan av tillgångarna i företagets balansräkning. Under räkenskapsåret innan bokslutet är klart, finns vinst eller förlust under året representerad i resultaträkningen. För att balansräkningen ska få korrekt summa behöver man ta med summan av resultaträkningen i egna kapitalet. Summan visas på en egen rad i företagets balansräkning, med en rubrik som heter beräknat resultat.

 

Skillnaden mellan beräknat resultat och årets resultat

 

Den vinst eller förlust som du bokar upp I årets sista verifikation är årets resultat. Beräknat resultat är ett automatiskt framräknat belopp som kan presenteras för valfri period. Det beräknade resultatet är bolagets intäkter minus bolagets kostnader samt tillgångar minus bolagets skulder och eget kapital. Om du har gjort rätt kommer årets resultat och beräknat resultat vara samma belopp, när du tar ut en balans- eller resultaträkning för ett helt räkenskapsår.

 

Beräknat resultat i bokföringen

 

När bokslutet genomförs bokar man över summan som finns i resultaträkningen till balansräkningen. Det är vanligtvis årets sista verifikation. Då bokar man mellan kontot 8999 i resultaträkningen och konto 2099 i balansräkningen. När det här är gjort kommer summan av företagets resultaträkning och även det beräknade resultatet vara noll. Istället visas då motsvarande summa i balansräkningen som årets resultat för företaget.

 

Beräknat resultat på engelska

 

Calculated result