Balansomslutning

Summan av tillgångssidan alternativt av skulder och eget kapital i företagets balansräkning, kallas för balansomslutning. I en balansräkning finns det två sidor där tillgångar är på ena sidan och skulder på den andra. Ofta benämns dessa sidor som tillgångssidan och skuldsidan, eget kapital brukar då ingå på skuldsidan. Andra namn för sidorna kan också vara aktivsidan (tillgångar) och passivsidan (skulder och eget kapital).

 

Summan av företagets tillgångar, alternativt summan av skulder och eget kapital kallas för balansomslutning.

 

Grundprincipen är att tillgångssidan och skuldsidan ska balansera

 

Inom bokföring är grundprincipen att summan av företagets tillgångar ska vara lika stor som summan av skulderna och det egna kapitalet. Sidorna i balansräkningen ska alltså vara i balans, därför kallas det för balansomslutning.

 

Överblick över tillgångar och skulder

 

Balansomslutningen ger bara en bild över företagets tillgångar och skulder. Det är ingen direkt värdering av bolaget. Endast en summering av tillgångar eller skulder vid en viss tidpunkt, den säger inte speciellt mycket om företagets ekonomiska situation. Nyckeltal som ofta används för värdering av ett företag är likviditet, soliditet, räntabilitet och omsättning.

 

Sammanfattning om balansomslutning

 

  • Balansomslutning är summan av tillgångar i företaget eller summan av företagets skulder och eget kapital
  • I summeringen av tillgångssidan och skuldsidan i dubbelbokföring, ska resultatet vara densamma
  • Balansomslutning handlar om företagets totala kapital, alltså tillgångssidan I bokföringen
  • Balansomslutning förkortas många gånger till ”omslutning”
  • Balansomslutning kan användas för att mäta företagets tillväxt

 

Balansomslutning på engelska

 

Balance sheet total