Debet

Debet är ena sidan av löpande bokföring som indikerar en ökning eller en
minskning på ett konto. I datorsystem används ofta (+) för att indikera debet, och (-) för att indikera motparten kredit.

Debet på konton
Varje gång ett konto debiteras ökar mängden debet på det kontot, men beroende på vilket konto det gäller kan debet ha olika betydelse.

    • Tillgångskonton ökar med debet och minskar med kredit.
    • Eget kapital- och skuldkonton minskar med debet och ökar med kredit.
    • Inkomst- och intäktskonton minskar med debet och ökar med kredit.
    • Utgifts- och kostnadskonton ökar med debet och minskar med kredit.

 

När ett belopp förs in på debetsidan av ett konto kallas detta för debitering.

 

Dubbel Bokföring
Anledningen att inkomst- och intäktskonton och tillgångskonton inte båda ökar med debet (då de kan uppfattas som positivt när dessa ökar) är på grund av dubbelbokföring. När vi ökar försäljningen krediteras denna för att vi ska kunna debitera kassa/bank. Vi ökar våra tillgångar i kassan då vi har fått in pengar från försäljningen. Varje debettransaktion är kopplad till en eller flera kredittransaktioner som motsvarar samma belopp.

Nedan är ett exempel på kontantmetoden där banken debiteras direkt i samband med försäljningen.

Försäljning Debet Kredit
1930 Bank 5000
2611 Utgående moms 25% 1000
3010 Försäljning 4000

Nästa exempel visar faktureringsmetoden som förs i två steg. Först bokas det upp en kundfordring, och när kunden betalar debiteras banken. 

Försäljning Debet Kredit
1510 Kundfordring 5000
2611 Utgående moms 25% 1000
3010 Försäljning 4000

Betalningen kommer in. Vi ser att 1510 kvittar sig själv när kunden betalar, dvs ingen fordran kvarstår därefter.

Försäljning Debet Kredit
1930 Bank 5000
1510 Kundfordring 5000

 

Momsfritt exempel

Viss verksamhet är inte momspliktig och kräver således inte heller att man redovisar moms. Momsfrihet kan gälla hela verksamheten så som vid sjukvård, tandvård, fotvård (om medicinskt betingad), eller för vissa typer av transaktioner i en annars momspliktig verksamhet så som ränta och försäkringar som inte har någon moms. 

Har vi en verksamhet som inte är momspliktig betyder detta att de inte heller får lyfta moms på sina inköp eller sin försäljning. I detta fall blir bokföringen följande enligt kontantmetoden vid betalning av en månadshyra.

Försäljning Debet Kredit
1930 Bank 5000
5010 Lokalhyra 5000

 

Debet på engelska

Debit

Sökord

Debet, Redovisning, Bokföring, Debet exempel, Debit example