Balanserat resultat

Ett balanserat resultat är summan av företagets vinster samt förluster under tidigare år, då bortses eventuella avdrag för utdelningar. Balanserat resultat är en del av företagets balansräkning och finns under posten fritt eget kapital.

 

Det är årsstämman som beslutar hur resultatet från föregående år ska disponeras. Vanligast balanserar man resultatet i en ny räkning. Detta betyder att man slår ihop det tidigare balanserade resultatet med föregående års resultat, på så sätt får man ett nytt balanserat resultat. Är summan positiv kan man dela ut en del av resultatet till aktieägare, i sådana fall subtraherar man det beloppet i det balanserade resultatet.

 

Balanserat resultat på engelska

 

Balanced result