Årsbokslut

Det är obligatoriskt för alla företag att avsluta den löpande bokföringen för räkenskapsåret med ett bokslut, detta kan man göra antingen i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. För aktiebolag och ekonomiska föreningar är det obligatoriskt att göra en årsredovisning. Andra bolagsformer får istället göra ett årsbokslut som brukar vara en enklare uppställning samt med färre formkrav.

 

Däremot finns det undantag, om bolaget är ett större företag måste man ändå upprätta en årsredovisning. Om en enskild firma eller ett handelsbolag omsätter under tre miljoner får dessa upprätta ett så kallat förenklat årsbokslut.

 

Hur upprättar man ett årsbokslut? 

 

Balans- och resultaträkningen tillsammans med eventuella tilläggsupplysningar eller noter. Till slut genomförs också bokslutstransaktioner som bland annat kan utgöra:

 

  • Periodisering av intäkter och kostnader
  • Skattemässiga justeringar
  • Avskrivningar över plan samt skillnader mellan planenlig avskrivning och det som är tillåtet skattemässigt
  • Avsättning till periodiseringsfonder
  • Bokföring av årets resultat och skatt

 

Syftet med årsbokslut

 

Årsbokslutet har flera syften, främst visar det hur det har gått för bolaget under räkenskapsåret. Det ligger även till grund för bolagets beskattning. Årsbokslutet ger en viktig överblick över bolagets tillgångar och skulder. Den kan fungera som en grund för nya målsättningar samt visioner.

 

Årsbokslut på engelska

 

Annual financial report