Enskild firma

När en privatperson startar och driver ett eget företag är det företagsformen enskild firma. Det innebär att företagaren är själv personligt ansvarig över skulder och avtal som finns i bolaget. Enskild näringsidkare kallas då företagaren för.

 

Ingen juridisk person

 

Många företagsformer som aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag är alla juridiska personer, detta innebär att de har samma rättigheter och skyldigheter som en fysisk person men finns inte i en fysisk form. När det kommer till en enskild firma är den däremot en fysisk person. En enskild firma besitter inget organisationsnummer utan det är den enskilda näringsidkarens personnummer som är identitetsbeteckning.

 

Skillnader mellan de vanligaste företagsformerna

 

Enskild firma Aktiebolag Handelsbolag Ekonomisk förening
Juridisk person Nej Ja Ja Ja
Minsta ägarinsats 0 kr 25 000 kr 0 kr 0 kr
Skattesubjekt Nej Ja Nej Nej

 

Skatter och avgifter i en enskild firma

 

Vid start behöver en enskild firma registreras samt godkännas för företagsskatt, F-skatt. Den enskilda firman behöver också betala preliminärskatt och är själv ansvarig över beräkning av detta samt att betala in skatten under årets gång. Det är den här preliminärskatten som finns för grund till det slutgiltiga skattebeskedet. Det ska betalas med lika stora belopp varje månad under året.

 

Som enskild firma är du också skyldig att betala sina sociala avgifter i form av så kallade egenavgifter. Egenavgifter betalas på inkomst av den aktiva näringsverksamheten, den beräknas på näringsidkarens nettointäkt, alltså överskottet som bolaget har. Efter det görs en uppskattning av intäkter samt avdragsgilla kostnader från året som gått. I regel brukar 25 % räknas av, vilket är ett schablonavdrag som ska motsvara egenavgifter som näringsidkaren ska betala.

 

Enskild firma på engelska

 

Sole proprietorship, sole trader