Fakturametoden

Fakturametoden kallas det när fakturor bokförs när de inkommer eller när de skapas. Den används vid löpande bokföring och innebär att kundfakturor bokförs när de skapas samt leverantörsfakturor bokförs när de inkommer. Det innebär att man inte väntar med att bokföra en faktura tills den betalats, som med kontantmetoden. Själva betalningen bokförs separat när den har genomförts.

 

Bolag som har en omsättning över 3 miljoner kronor måste använda fakturametoden och det brukar vara praxis för aktiebolag att göra det.

 

Bokföring med fakturametoden

 

Den främsta skillnaden mellan fakturametoden och kontantmetoden är att alla fakturor bokförs direkt med fakturametoden. Många revisorer föredrar att bokföra på det här sättet eftersom det brukar ge en mer verklig bild över hur det ser ut och dessutom underlättar

bokföringen genom att en faktura kopplas på en gång till en bokföringspost.

 

Det här innebär i praktiken att varje faktura bokförs vid två olika tillfällen, när den utfärdas eller mottas och en gång till när den betalas.

 

Kundfakturor bokförs då såhär:

 

  • När den skapas bokas intäkt mot fordran
  • När den har betalats bokas fordran mot bankkonto eller liknande

 

Leverantörsfakturor bokförs:

 

  • När den mottas bokas kostnad mot skuld
  • När den har betalts bokas skuld mot bankkonto eller liknande

 

Moms och fakturametoden

 

Om du bokför enligt fakturametoden redovisar du moms i momsdeklarationen tidigare än med kontantmetoden (som också brukar kallas för bokslutsmetoden). När bolaget registrerar sig för redovisning av moms ska det uppges om fakturametoden ska användas.

 

Fakturametoden på engelska

 

Accrual method