Fåmansbolag

Vad gäller?

Ett fåmansbolag är enligt sin definition ett aktiebolag med maximalt fyra delägare som gemensamt äger mer än hälften av aktierna och därmed rösterna i företaget. Det finns ofta speciella regler för fåmansföretag, varpå det är viktigt att ha koll på vad ett fåmansbolag egentligen är.

Skatteverket hänvisar till huvudregeln, men det finns också ett annat sätt att definiera vad som är ett fåmansbolag. Specialregeln är ett annat sätt och då är antalet delägare inte relevant.

Huvudregeln för ett fåmansbolag

Ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där fyra eller färre delägare gemensamt äger mer än hälften av de röstgivande aktierna i företaget definieras som ett fåmansbolag enligt huvudregeln.

Tänk på att personer som anses ingå i samma krets, exempelvis nära släktingar eller familj, räknas som en person i det här sammanhanget. Kontakta oss på Innecta om du behöver rådgivning i ett ärende som rör fåmansföretag.

Specialregeln för ett fåmansbolag

Företag som har delat upp sin näringsverksamhet på olika, och av varandra oberoende, verksamheter räknas också som fåmansbolag. Då enligt specialregeln för fåmansföretag.

I sådana fall krävs att en person har den faktiska och självständiga bestämmanderätten över sidoverksamheten. Detta kan exempelvis ske genom ett aktieinnehav eller ett avtal.

Varför är fåmansbolag en viktig definition?

Då det finns speciella regler för fåmansbolag är det viktigt att känna till definitionen för ett fåmansföretag. Eftersom de speciella reglerna för fåmansbolag rör utdelning och kapitalvinst är det regler som många behöver en djupare koll på.

Skatteverket har med sin definition av fåmansbolag och de speciella reglerna kopplade till fåmansföretag syftet att förhindra att arbetsinkomster behandlas som kapitalvinster när det är dags att betala skatt. Inkomsterna ska fördelas mellan inkomstlagen för tjänst respektive kapital.