Fastställelseintyg

När kopian av årsredovisningen skickas till Bolagsverket är ett fastställelseintyg den standardtext som man skriver vanligtvis på framsidan. En företrädare av bolaget ska skriva under fastställelseintyget, normalt brukar det vara den verkställande direktören eller en styrelseledamot.

 

Underskriften på fastställelseintyget intygar att:

 

  • Årsstämman har beslutat att fastställa resultat- och balansräkningen
  • Årsstämman har också beslutat om hur bolagets vinst eller förlust ska hanteras
  • Kopian av årsredovisningen (och i vissa fall revisionsberättelse) överensstämmer med originalet
  • Vid digital inlämning – originalet har skrivits under av styrelsen eller eventuell VD

 

Förstasidan och innehåll i fastställelseintyget

 

Bolagsverket rekommenderar att förstasidan på årsredovisningen ska innehålla organisationsnummer, bolagets namn och räkenskapsår. De rekommenderar också att det är på förstasidan som fastställelseintyget placeras. Den ska innehålla:

  • Underskrift i original
  • Datum för årsstämman
  • Datum för underskrifter
  • Ort
  • Att resultaträkningen samt balansräkningen har fastställts på årsstämman
  • Vad årsstämman beslutade angående vinst eller förlust

 

Om bolaget har en revision ska det också lämnas in en bestyrkt kopia av dess revisionsberättelse. Man kan då bestyrka både årsredovisningen och revisionsberättelsen i fastställelseintyget.

 

Signering av fastställelseintyget

 

När du lämnar in årsredovisningen digitalt signerar du fastställelseintyget med hjälp av e-legitimation, exempelvis Mobilt BankID. När du lämnar in den på papper skriver du under fastställelseintyget med en penna på den kopia som skickas in.

 

Fastställelseintyg på engelska

 

Fixing certificate