Inkomst

När det handlar om redovisning skiljer man på inkomst och intäkt. En inkomst kallas det när företaget säljer antingen en vara eller en tjänst. En intäkt kallas en inkomst som hör till en specifik tidsperiod.

 

Skillnader mellan inkomst, intäkt och inbetalning

 

I vardagligt språk används begrepp som inkomst, intäkt och inbetalning. Alla tre är olika uttryck för att du har fått pengar för en prestation eller för en sak. Inom redovisning och företagsekonomi skiljer man på begreppen. De betyder olika saker och skillnaderna mellan dem har stor betydelse bland annat inom beskattning, redovisning och kalkylering.

 

En inkomst uppstår när bolaget har genomfört en prestation, antingen i form av en vara eller en tjänst. Alltså behöver inte betalning har skett för att det ska bli en inkomst.Inom redovisning är inkomstdagen den dag som bolaget fakturerar för varan eller tjänsten. Sker en kontantförsäljning utförs betalning direkt och då sammanfaller både inkomst och inbetalning. En inbetalning är alltså när bolaget får in pengar.

 

Uttrycket intäkt är istället kopplad till bolagets beskattning och redovisning. Den är en så kallad periodiserad inkomst. De sammanlagda inkomsterna under en viss period (exempelvis en månad eller ett år) skapar en intäkt. Periodisera inkomster innebär att inkomster placeras i rätt redovisningsperiod, detta med utgångspunkt från när det har skapats.

 

Inkomst på engelska

 

Income