Intäkt

En intäkt är en så kallad periodiserad inkomst, eller en inkomst som är redovisad på perioden den avser. Detta är skillnaden från inkomster och inbetalningar som istället är kopplade till ett specifikt belopp och en tidpunkt.

 

Inkomsten redovisas som en intäkt när arbetet har genomförts eller när en produkt har levererats. En inkomst redovisas alltså inte vid själva faktureringstillfället.

 

Skillnaden mellan inkomster och intäkter

 

En inkomst uppstår på det datumet som har angivits på en faktura för sålda produkter eller tjänster. En intäkt är istället värdet i pengarna, detta av de prestationer som genomförts under en viss tidsperiod. Det är alltså värdet av periodens försäljning. Det här är varför man säger att intäkter är periodiserade inkomster.

 

Kostnader och intäkter

 

Det som utgör resultaträkningen är intäkter och kostnader. Differensen mellan de två är bolagets resultat. Kostnader kan liknas med att intäkter ses som periodiserade inkomster, kostnader ses som en periodiserad utgift. Kostnader har kontoklass 5-7 och intäkter har kontoklass 3 i BAS-kontoplanen. Vissa finansiella poster kan också ha kontoklass 8.

 

Intäkter enligt lagen

 

Bara en intäkt som är konstaterad får vara med i resultaträkningen. Om dessa går att härstamma till räkenskapsåret eller till den tidsperiod som intäkterna avser, ska dem också tas med oavsett vilken tidpunkt betalningen är. Intäkter och kostnader får inte heller kvittas mot varandra.

 

Bokföringslagen säger att poster som är nödvändiga för att kunna bestämma räkenskapsårets kostnader och intäkter ska bokföras på balansdagen. Alltså på den dag som samtliga konton redovisas och avslutas i bokföringen.

 

Intäkt på engelska

 

Revenue, earnings