K10-blankett

Lämnas in i samband med privata deklarationen

En K10-blankett eller en ”K10:a” är en bilaga som ska lämnas till Skatteverket. Det är ägare till kvalificerade andelar i fåmansbolag som ska lämna in blanketten i samband med sin inkomstdeklaration. För att ett aktiebolag eller en ekonomisk förening ska räknas som ett fåmansbolag krävs det maximalt fyra ägare som tillsammans äger mer än 50 procent av aktierna.

Fysiska personer lämnar in K10-blanketten

Det är fysiska personer som lämnar in K10-blanketten i samband med sin privata deklaration. Juridiska personer, det vill säga företaget, behöver inte lämna in en sådan bilaga till Skatteverket.

Samtliga delägare med kvalificerande andelar av aktierna i bolaget behöver lämna in en K10-blankett. Detta då bilagan är personlig. Att du själv eller en närstående till dig i betydande omfattning är verksam i företaget innebär att du har en kvalificerad andel.

En K10-blankett per aktiebolag du äger

I samband med din privata deklaration behöver du lämna in en K10-blankett för varje aktiebolag du äger. Det är alltså separata blanketter för varje aktiebolag. För den som har kvalificerade andelar i flera bolag innebär det en del extrajobb. Vi på Innecta hjälper gärna till att upprätta dina K10-blanketter och ger gärna rådgivning i frågor som rör din bokföring.

Tänk också på att du behöver fylla i och lämna in din K10-blankett även om du inte har tagit någon utdelning. Detta då utdelningsutrymmet sparas till framtiden. K10-blanketten håller Skatteverket informerade om hur mycket utdelning du har tagit ut över tid. Om K10-blanketten inte lämnas in till Skatteverket riskerar företaget att utredas i samband med nästa utdelning, då man kan tvingas bevisa hur man kommit fram till aktuell summa.