Kontantmetoden

Kontantmetoden som också kallas för bokslutsmetoden handlar om att bokföra inkomster och utgifter i bolaget när både in- och utbetalningar sker. Kontantmetoden är en av de två metoderna för bokföring som används. Bokföring av inkomster och utgifter genomförs alltså när både in- och utbetalningar infaller. När en kund har betalat en fordran eller när bolaget har betalat en leverantörsskuld.

 

Det är ofta som kontantmetoden används för enskilda näringsidkare och andra bolag som har en nettoomsättning som är under 3 miljoner kronor per år. Det är också vanligt att andra verksamheter som inte har speciellt många transaktioner under ett räkenskapsår använder kontantmetoden.

 

Skillnaden mellan kontantmetoden och fakturametoden

 

Den största skillnaden som finns mellan de två metoderna för bokföring är att med kontantmetoden bokförs inkomster samt utgifter först när pengarna faktiskt har blivit betalda. Ofta anses den här metoden vara en enklare version av löpande bokföring eftersom det bara är in- och utbetalningar som bokförs. På så sätt tas ett led i bokföringen bort eftersom leverantörsskulder och kundfordringar lämnas ute.

 

Med kontantmetoden blir det färre konteringar på färre konton, vilket inte ger en lika detaljerad överblick över bokföringen som den andra metoden, fakturametoden ger. När det kommer till bokslut måste samtliga fakturor som inte har betalats att bokföras på fakturadatum eller ankomstdatum så de hamnar på korrekt räkenskapsår. Det är därför som kontantmetoden också kallas för bokslutsmetoden.

 

Moms och kontantmetoden

 

När det handlar om kontantmetoden ska momsen redovisas när betalning sker, i enlighet med bokföring av fakturorna. Finns det däremot obetalda fakturor när räkenskapsåret är slut måste momsen på dessa redovisas i bokslutet.

 

Kontantmetoden på engelska

 

Cash basis method, cash flow accounting