Kontoplan

Kontoplanen används när man bokför en verksamhets affärshändelser och är ett nödvändigt redskap för att sköta ett företags bokföring. Den förtydligar bokföringen och ligger till grund för redovisning, bokslut och deklaration.

Kontoplanen är uppbyggd av som det låter olika konton. Det finns fyra olika typer av konton:

 • Tillgångskonton
 • Skuldkonton
 • Intäktskonton
 • Kostnadskonton

Tillgångskonton och skuldkonton är de konton som påverkar balansräkningen och återspeglar företagets ekonomiska ställning, medan intäktskonton och kostnadskonton påverkar företagets resultat.

Varje konto består av fyra siffror där de två första siffrorna ger en indikation om vad det är för typ av konto och kontogrupp, och tillsammans bildar alla fyra siffrorna ett specifikt konto.

Första siffran visar vilken kontoklass kontot tillhör:

 • Klass 1 som är tillgångskonton
 • Klass 2 som är skuldkonton
 • Klass 3 som är intäktkonton
 • Klass 4 som är material- och varukostnadskonton
 • Klass 5 & 6 som är övriga kostnadskonton
 • Klass 7 som är personalkostnader
 • Klass 8 som är både intäkter och kostnader av finansiell karaktär

Första och andra siffran ihop talar vad det är för kontogrupp.

Exempel: Om första siffran i ett konto är 2 vet vi att det är ett skuldkonto och klass 2. Andra siffran talar om vad det är för typ av skuld. Till exempel 23XX långfristiga skulder medan 24XX är kortfristiga skulder.

Hur man arbetar med kontoplanen och hur många konton man använder i bokföringen varierar från företag till företag beroende på bransch och behov.

Kontakta Innecta om du behöver hjälp med ditt företags kontoplan och bokföring.